XXII Edycja Konkurs Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego im. Prof. Tadeusza Hanauska Na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki – rozstrzygnięta Wnioski na prace do XXIII edycji Konkursu, zgodnie z §9 Regulaminu przyjmowane są do 30 września 2022 r.

XXII Edycja Konkursu Konkurs Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego im. Prof. Tadeusza Hanauska Na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki

25 listopada 2021 roku miała miejsce uroczystość ogłoszenia wyników XXII Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki. Ze względu na obowiązujące w przestrzeni publicznej ograniczenia związane z pandemią Covid-19, spotkanie odbyło się w trybie hybrydowym: stacjonarnie w siedzibie Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego w Warszawie przy ul. Zgoda 11 lok. 300 oraz online na platformie Join Zoom Meeting.

Uczestników uroczystości powitał Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego – dr hab. prof. UR Mieczysław Goc. W tym roku spotkanie miało szczególny charakter, gdyż gościliśmy na nim przedstawicieli władz Litewskiego Towarzystwa Kryminalistycznego w osobach prof. Snieguolė Matulienė – prezesa LTK, prof. Henryka Malewskiego – przewodniczącego Rady Naukowej LTK oraz prof. Vidmantas Egidijus Kurapki – członka Zarządu LTK. Wizyta ta wiązała się z podpisaniem tzw. aktu charkowskiego – KHARKIV FOUNDATION ACT OF EUROPEAN FEDERATION OF NATIONAL ASSOCIATIONS OF CRIMINALISTS, będącego kolejnym krokiem w realizacji koncepcji Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Kryminalistycznych.

Fot. i Link do aktu charkowskiego

W dalszej części uroczystości prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski, jako przewodniczący Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego ogłosił wyniki XXII Edycji Konkursu, odczytując protokół z posiedzenia Jury z dnia 9 listopada 2021 r. Do udziału w konkursie zgłoszono 13 prac wykonanych w różnych ośrodkach kryminalistycznych: w tym 2 prace doktorskie, 2 prace w kategorii – monografie, 5 prac magisterskich, 1 pracę dyplomową oraz 3 prace w kategorii artykuły i publikacje. Oceniając nadesłane prace – Jury kierowało się ich poziomem naukowym, opiniami recenzentów i promotorów, aktualnością i nowatorstwem przedstawianej tematyki, a także szczególnym znaczeniem dla praktyki kryminalistycznej. Wysoko oceniano również prace zawierające część empiryczną oraz wnioski wynikające z przeprowadzonych badań.

Link do protokołu Jury

Podobnie jak w latach ubiegłych głównym darczyńcą nagród w Konkursie była Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, członek wspierający Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.


 
 
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych

 
 
 
 

Program uroczystości uświetnił wykład okolicznościowy Pani nadkom. mgr Anny Przewor, kierownika Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, zatytułowany Podpisy biometryczne jako przedmiot badań kryminalistycznych.

Regulamin przyznawania nagród Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego w Konkursie
im. Prof. Tadeusza Hanauska Na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki.

Galeria

Hanausek

Ogłoszenie wyników XXII Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska Na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki

Hanausek

Podpisanie aktu charkowskiego – KHARKIV FOUNDATION ACT OF EUROPEAN FEDERATION OF NATIONAL ASSOCIATIONS OF CRIMINALISTS


Hanausek

Wręczenie nagród i wyróżnień w XXII Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska Na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki

Hanausek

Wykład okolicznościowy pt. „Podpisy biometryczne jako przedmiot badań kryminalistycznych”, wygłoszony przez Panią nadkom. mgr Annę Przewor, kierownika Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top