Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniach 9-10 czerwca 2022 r.Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego zorganizuje kolejną międzynarodową konferencję naukową pt. XX WROCŁAWSKIE SYMPOZJUM BADAŃ PISMA, poświęconą szerokiej problematyce badań dokumentów.
 
Tematyka konferencji będzie obejmowała następujące aspekty: Nowe metody badań dokumentów; Innowacyjne rozwiązania technologiczne w dziedzinie druków zabezpieczonych; Współczesne tendencje rozwoju badań pisma ręcznego i dokumentów; Psychologia i patologia pisma; Badania podpisów i paraf; Badania testamentów; Techniczne (fizykochemiczne) badania dokumentów; Badania biometrycznych podpisów elektronicznych; Zabezpieczenia dokumentów i ich weryfikacja; Opinia biegłego w postępowaniu dowodowym; Poziom kwalifikacji biegłych; Międzynarodowa współpraca w dziedzinie badań dokumentów.
 
Podczas konferencji spodziewane jest grono polskich naukowców reprezentujących ośrodki akademickie, a także eksperci z pozauniwersyteckich instytutów naukowo-badawczych, m.in. z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Jana Sehna w Krakowie, eksperci z Komendy Stołecznej Policji w Warszawie, policyjnych laboratoriów kryminalistycznych Komend Wojewódzkich Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Narodowego Banku Polskiego, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Krajowej Administracji Skarbowej i in., a także znawcy problematyki badań dokumentów z zagranicy. Do udziału w sympozjum zapraszamy również przedstawicieli nauk pokrewnych kryminalistyce – zwłaszcza procedury karnej, procedury cywilnej, kryminologii, psychologii, psychiatrii oraz informatyki, chemii i fizyki a także przedstawicieli różnych zawodów prawniczych: sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy.
Warto zauważyć, że jest to jedna z niewielu imprez naukowych na świecie o tej tematyce, która począwszy od lat 80. ubiegłego wieku, cyklicznie co 2 lata, odbywa się we Wrocławiu.
 
Wszelkie dodatkowe informacje o Sympozjum uzyskacie Państwo na stronie www.wsbp.uni.wroc.pl/ a także pod numerem telefonu 71 375 24 02 lub poprzez e-mail: kk@uwr.edu.pl/
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w sympozjum.
Dr Rafał Cieśla

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top