XX Edycja Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska „Na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki” rozstrzygnięta.

XX Edycja Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska „Na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki” rozstrzygnięta.

W dniu 8.11.2019 r. odbyło się posiedzenie Jury XX Edycji Konkursu Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska „Na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki”.

Do udziału w konkursie zgłoszono 20 prac z uczelni wyższych i środowisk kryminalistycznych. Zgodnie z regulaminem, do konkursu zakwalifikowano 15 prac o tematyce kryminalistycznej, które były opublikowane lub obronione w roku 2018.

Oceniając nadesłane prace – Jury kierowało się ich poziomem naukowym, opiniami recenzentów i promotorów, aktualnością i nowatorstwem przedstawianej tematyki, a także szczególnym znaczeniem dla praktyki kryminalistycznej. Wysoko oceniano również prace zawierające część empiryczną oraz wnioski wynikające z przeprowadzonych badań.

Głównym Sponsorem nagród w Konkursie jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, członek wspierający Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.

Uroczystość wręczenia nagród, wyróżnień i dyplomów laureatom i uczestnikom Konkursu odbędzie się w dniu 9 grudnia 2019 r. (rozpoczęcie o godz. 18:00) w Auli C Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie.

Protokół z posiedzenia Jury XX Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska.

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top