W dniach 6-8 czerwca 2018 roku odbyło się “XVIII Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma”, zorganizowane przez Katedrę Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

XVIII Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma

W dniach 6-8 czerwca 2018 roku Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się kolejna międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona szerokiej problematyce badań dokumentów “XVIII Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma”.

Tematyka “XVIII Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma”:
1. Nowoczesne metody badań dokumentów.
2. Aktualna problematyka ekspertyzy dokumentów.
3. Współczesne tendencje rozwoju badań pisma ręcznego.
4. Grafologia a ekspertyza pismoznawcza.
5. Psychologia i patologia pisma.
6. Badania podpisów i paraf.
7. Badania testamentów.
8. Opinia biegłego po zmianach w Kodeksie postępowania karnego.
9. Poziom kwalifikacji biegłych.

W konferencji uczestniczyło liczne grono polskich naukowców reprezentujących najważniejsze ośrodki akademickie, a także ekspertów z pozauniwersyteckich instytutów naukowo-badawczych
między innymi z Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Jana Sehna w Krakowie, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego IB Komendy Głównej Policji w Warszawie, Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, ekspertów z policyjnych laboratoriów kryminalistycznych Komend Wojewódzkich Policji, Narodowego Banku Polskiego, Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, laboratoriów Straży Granicznej, Urzędów Celnych, Izb Skarbowych, Urzędów Kontroli Skarbowej i in. a także znawców problematyki badań dokumentów z takich krajów jak: Anglii, Austrii, Czech, Grecji, Włoch, Holandii, Kazachstanu, Szwajcarii, Słowacji, Hiszpanii, Rosji, Węgier, Niemiec, Indii, Łotwy, Rumunii, Białorusi, Ukrainy, Litwy, Izraela, USA, Meksyku, Argentyny, Brazylii oraz polskich i zagranicznych biegłych indywidualnych.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: wsbp.uni.wroc.pl

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top