X Ogólnopolska Konferencja Oddziałów Psychiatrii Sądowej, 29-30.09.2023, Spała

Zapraszamy do udziału w X Ogólnopolskiej Konferencji Oddziałów Psychiatrii Sądowej, 29-30.09.2023, Spała.

Tematyka: Psychiatria sądowa – jaka jest a jaka powinna być

  • Forma i treść opinii sądowo-psychiatrycznych
  • Jak ustalamy poczytalność
  • Opiniodawstwo w sprawach oświadczenia woli
  • Kazuistyka

Konferencja rozpoczyna się w piątek po godzinie 11. Szczegółowe informacje, program (w trakcie przygotowań) oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie www.ptps.com.pl pod linkiem:
https://ptps.com.pl/2023/04/17/xi-ogolnopolska-konferencja-oddzialow-psychiatrii-sadowej-29-30-09-2023-spala/

Osoby chcące wygłosić referat proszone są o jego zgłoszenie do 01.09.2023.

PS. Przypominam członkom PTPS o opłacaniu składek. Niezaleganie ze składkami umożliwi skorzystanie z pomniejszonej opłaty konferencyjnej. 

Serdecznie zapraszamy!

Adela Sobina
Biuro PTPS

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top