„Wykorzystanie walut wirtualnych do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu” – dr P. Opitek

Zachęcamy do lektury materiału programowego dr Pawła Opitka pt. „Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu z wykorzystaniem walut wirtualnych”. Obrazuje on, jak technologia cyfrowa wpływa na modus operandi sprawców przestępstwa stypizowanego w art. 299 k.k. Dodatkowo okazuje się, że ekstremiści testują waluty wirtualne i starają się uczynić z nich sprawne narzędzie do finansowania zakupu broni, czy organizacji zamachów. Autor podaje ciekawe przykłady konkretnych spraw karnych dotyczących omawianej przestępczości. Z drugiej strony międzynarodowa społeczność stara się budować szczelny system AML/CFT, który ma ograniczy niezgodne z prawem wykorzystanie tokenów cyfrowych. Celem opracowania jest ukazanie dwóch stron tego samego zjawiska: metod prania pieniędzy i finansowania terroryzmu za pomocą walut wirtualnych oraz przeciwdziałania wymienionym patologiom.

https://twitter.com/IKosciuszki/status/1222839198614466561
https://www.facebook.com/InstytutKosciuszki/posts/2906202126107519

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top