Wykład w PTK 30.04.2013 r.

Uprzejmie zapraszam na seminarium Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego podczas którego zostaną zaprezentowane wyniki badań przeprowadzonych w trakcie realizacji wspólnego projektu rozwojowego UW i PTK, kierowanego przez prof. dr hab. Tadeusza Tomaszewskiego. Wykład pt. „Badania wieku względnego zapisów wykonanych różnymi technikami na podłożu papierowym”, po wprowadzeniu przez prof. dr hab. Tadeusza Tomaszewskiego, zostanie wygłoszony przez dr Mieczysława Goca, mgr inż. Urszulę Konarowską (Biuro Badań Kryminalistycznych ABW), inż. Marka Mirona i mgr Kacpra Grodeckiego ( Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego).

Wykład odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2013 r. (wtorek) o godz. 11:00 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego w Warszawie ul. Zgoda 11 lok. 300. Do udziału w spotkaniu zapraszamy   osoby zainteresowane tą problematyką, po wcześniejszym zgłoszeniu, ze względu na ograniczenia lokalowe. Uczestnicy seminarium otrzymają certyfikat uczestnictwa.

Serdecznie zapraszamy

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top