Program jest w fazie testów.
Prosimy o wyrozumiałość i ewentualne uwagi.


TYTUŁ AUTOR WYDAWCA ROK WYDANIA JĘZYK STRONY
Pamięć deklaratywna i proceduralna oraz ich rola w fałszowaniu podpisów Żochowska Anna Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Stołecznej Policji 2006 polski 424
Paradygmaty Kryminalistyki praca zbiorowa pod red. Wójcikiewicza Józefa, Kwiatkowskiej-Wójcikiewicz Violetty Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego 2016 polski 2003
Paradygmaty cyberprzestępczości Kosiński Jerzy Wydawnictwo Difin 2015 polski 1950
Pastorałka Schiller Leon Słowo/Obraz Terytoria 2005 polski 203
Patologia społeczna - zapobieganie t. I praca zbiorowa pod red. Hołysta Brunona Instytut Problematyki Przestępczości; Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne 1975 polski 654
Patologia społeczna - zapobieganie t. II praca zbiorowa pod red. Hołysta Brunona Instytut Problematyki Przestępczości; Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne 1976 polski (streszcz.: angielski) 655
Patologia społeczna - zapobieganie t. III praca zbiorowa pod red. Hołysta Brunona Instytut Problematyki Przestępczości; Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne 1976 polski (streszcz.: angielski) 657
Patologia społeczna - zapobieganie t. IV praca zbiorowa pod red. Hołysta Brunona Instytut Problematyki Przestępczości; Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne 1977 polski (streszcz.: angielski) 658
Patologia społeczna - zapobieganie t. VII praca zbiorowa pod red. Hołysta Brunona Instytut Problematyki Przestępczości; Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne 1979 polski (streszcz.: angielski) 659
Patologia społeczna - zapobieganie t. VIII praca zbiorowa pod red. Hołysta Brunona Instytut Problematyki Przestępczości; Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne 1980 polski (streszcz.: angielski) 660
Patologia społeczna - zapobieganie t. X praca zbiorowa pod red. Hołysta Brunona Wydawnictwo Prawnicze 1981 polski 632
Photography inspirations the world is the human's project Feyyaz daab gmbh 2006 angielski 204
Pismo osób z otępieniem typu alzheimerowskiego Białas Magdalena Uniwersytet Śląski 2006 polski 441
Pobieranie śladów linii daktyloskopijnych Niedbalski Adrian Uniwersytet Śląski 2005 polski 246
Podobieństwo cech pisma bliźniąt w zależności od ich zygotyczności Piątek Aneta Uniwersytet Śląski Wydział Prawa i Administracji 2014 polski 2026
Podpisy. Studium z pismoznawstwa kryminalistycznego Feluś Antoni Uniwersytet Śląski 1987 polski (podsum.: angielski, niemiecki) 630
Podręcznik gier kierowniczych cz. 1 Graham G. Robert, Gray F. Clifford Ośrodek Doskonalenia Kadr Kierowniczych MSW w Łodzi 1989 polski 714
Biblioteka "Gazety Wyborczej" - Podróże marzeń - Meksyk praca zbiorowa "Gazeta Wyborcza" wyd. Mediaprofit sp. z o.o. 2006 polski 252
Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych - raport z badań 2002 Dąbrowska Justyna, Gumkowska Marta, Wygnański Jakub Stowarzyszenie KLON/JAWOR 2002 polski 713
Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych - raport z badań 2004 Gumowska Marta, Herbst Jan Stowarzyszenie KLON/JAWOR 2005 polski 1310
Podstawowe materiały szkoleniowe dla rzeczoznawców i asystentów specjalności 'B' praca zbiorowa Organizacja Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego 1983 polski 534
Podstawowe zagadnienia w orzecznictwie sądowo-psychiatrycznym Malinowski Adolf Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich 1961 polski 103
Podstawy detektywistyki. Usługi detektywistyczne, prawo, taktyka, moralność Aleksandrowicz Tomasz, Konieczny Jerzy, Konik Anna Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Spółka z o.o. Grupa Kapitałowa WSiP SA 2008 polski 383
Podstawy filozofii Nieznański Edward Wydawnictwo C. H. BECK 2013 polski 2090
Podstawy kryminalistyki ogólnej Czeczot Zbigniew, Tomaszewski Tadeusz Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 1989 polski 93
Podstawy nauk o bezpieczeństwie. Zarządzanie bezpieczeństwem. Korzeniowski F. Leszek Wydawnictwo Difin 2012 polski 1949
Podstawy nauk o bezpieczeństwie. Zarządzanie bezpieczeństwem. Wyd. II Korzeniowski Leszek F. Wydawnictwo Difin 2017 polski 2084
Podstawy organizacji i zarządzania praca zbiorowa pod red. Misiuk Andrzeja, Rajchel Kazimierza Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji 2001 polski 603
Podstawy statystyki dla psychologów - wyd. drugie poprawione Szymczyk Wiesław Wydawnictwo Difin 2010 polski 1954
Poduszki gazowe i napinacze pasów Rokosch Uwe Wydawnictwo Komunikacji i Łączności 2003 polski 456
Pojazdy samochodowe. Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego Wicher Jerzy Wydawnictwo Komunikacji i Łączności 2002 polski 531
Policja w XXI wieku. Doświadczenia i nowe wyzwania. praca zbiorowa pod red. Pływaczewskiego Wiesława, Misiuka Andrzeja Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji 2001 polski 42
Policja, a przemoc. Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci. praca zbiorowa pod red. Tyburskiej Agaty, Fiebiga Janusza, Kędzierskiej Grażyny Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 2004 polski 40
Policjanci i ich klienci. Prawo w działaniu - raport z monitoringu Cybulski Sławomir Helsińska Fundacja Praw Człowieka 2001 polski 34
POLICYJNY Magazyn Historyczny. Policjanci praca zbiorowa Redakcja Informatorów Biograficznych 2008 polski 1474
Poligrafia i ochrona środowiska. Najlepsze dostępne techniki (BAT) w przemyśle poligraficznym. praca zbiorowa INTEGRAF/EGF 1999 polski 188
Poligrafia. Analiza zgodności przepisów prawa polskiego z normami Unii Europejskiej Marcinkowska Elżbieta, Stankiewicz Barbara, Śleboda Przemysław Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 2002 polski 199
Polska Bibliografia Kryminalistyczna t. I (do roku 1959) t. II (lata 1960-1979) redakcja naukowa Goc Mieczysław, Hołyst Brunon, Kołecki Hubert, Kwiatkowska-Wójcikiewicz Violetta, Tomaszewski Tadeusz, Wójcikiewicz Józef Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne 2018 polski 2119
Polska Bibliografia Kryminalistyczna t. III (lata 1980÷1989) praca zbiorowa pod red. Hołysta Brunona, Tomaszewskiego Tadeusza, Gruzy Ewy, Goc Mieczysława Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2008 polski 389
Polska Bibliografia Kryminalistyczna t. V (lata 2001÷2008) praca zbiorowa pod red. Hołysta Brunona, Tomaszewskiego Tadeusza, Gruzy Ewy, Goca Mieczysława Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2011 polski 595
Polska karta praw ofiary praca zbiorowa pod red. Leciak Andrzeja Ministerstwo Sprawiedliwości 1999 polski 21
Polski proces karny Kalinowski Stefan Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1971 polski 71
Polskie drogi do niepodległości Dorniak Andrzej, Mydlarska Maria Anna Komisja Krajowa NSZZ Solidarność 2005 polski 1864
Popisy a atributy svetcu Cernobila Milan, Kotrbova Marie Ministerstvo Vnitra 1970 czeski 276
Poradnik "Krok po kroku po pieniądze do Unii Europejskiej" praca zbiorowa P.U.H. Alians Sp. z o.o. polski 674
Porównanie metod profilowania 3, 4 - metylenodioksymetamfetaminy (MDMA, ecstazy) Cioroch Karolina Uniwersytet Jagielloński 2007 polski 437
Porównanie śladów czerwieni wargowej pokrytych substancją ślinową ze śladami pokrytymi substancją natłuszczającą Budziłek Aneta Uniwersytet Śląski 2006 polski 434
Portret pamięciowy Kur Anna Uczelnia Łazarskiego 2011 polski 647
Porwania w celu wymuszenia okupu. Studium kryminalistyczne Staszak Alfred Prometeusz 2010 polski 548
Postępowanie dowodowe w sprawach o przestępstwa internetowe Mieczykowski Przemysław Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji Instytut Prawa Karnego 2016 polski 2015
Postępowanie karne w pigułce. 4. wydanie praca zbiorowa pod red. Gacka-Asiewicz Anety Wydawnictwo C.H. Beck 2016 polski 2052
Postępowanie przygotowawcze w sprawie o wypadek drogowy - część techniczna Ukraiński Jerzy "R-press" Sp. z o.o. 1992 polski 527
Postępy kryminalistyki t. 1 praca zbiorowa pod red. Hołysta Brunona Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 1996 polski 1327
Postępy kryminalistyki t. 2 praca zbiorowa pod red. Hołysta Brunona Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 1997 polski 1348
Postępy kryminalistyki t. 3 praca zbiorowa pod red. Hołysta Brunona Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 1997 polski 1359
Postępy kryminalistyki t. 4 praca zbiorowa pod red. Hołysta Brunona Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 1998 polski 1386
Postępy kryminalistyki t. 5 praca zbiorowa pod red. Hołysta Brunona Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 1998 polski 1404
Postępy kryminalistyki t. 6 praca zbiorowa pod red. Hołysta Brunona Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 1999 polski 1425
Postępy kryminalistyki t. 7 praca zbiorowa pod red. Hołysta Brunona Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 1999 polski 1436
Postępy kryminalistyki t. 8 praca zbiorowa pod red. Hołysta Brunona Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 2000 polski 1448
Postępy kryminalistyki t. 9 praca zbiorowa pod red. Hołysta Brunona Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 2000 polski 1471
Postępy kryminalistyki t. 10 praca zbiorowa pod red. Hołysta Brunona Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 2001 polski 1481
Postępy kryminalistyki t. 11 praca zbiorowa pod red. Hołysta Brunona Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 2001 polski 1492
Postępy kryminalistyki t. 12 praca zbiorowa pod red. Hołysta Brunona Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 2002 polski 1510
Postępy kryminalistyki t. 13 praca zbiorowa pod red. Hołysta Brunona Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 2003 polski 1524
Postępy kryminalistyki t. 14 praca zbiorowa pod red. Hołysta Brunona Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 2004 polski 1536
Postępy w naukach sądowych praca zbiorowa pod red. Kała Marii Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych 2009 polski 444
Poufne osobowe źródła informacji. Aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe Herbowski Piotr Difin SA 2018 polski 2236
Poziom integracji pisma oraz jego znaczenie dla kryminalistyki i psychologii Feluś Antoni Wydawnictwo Biura Techniki Kryminalistycznej KGP 1991 polski 328
Pozycja biegłego w polskim systemie prawnym praca zbiorowa pod red. Lewandowskiego Bartosza Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris 2016 polski 2012
Pożary - źródła powstania i badanie miejsca zdarzenia. Koszalin 6÷9.06.1969 r. praca zbiorowa pod red. Trocewicza Aleksandra Zakład Kryminalistyki KG MO 1970 polski 281
Praca operacyjna w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej Gołębiowski Janusz Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Spółka z o.o. Grupa Kapitałowa WSiP SA 2008 polski 384
Pranie pieniędzy - Poradnik dla bankowców Wąsowski Włodzimierz Korporacja "Romaniszyn" 1996 polski 2191
Pranie pieniędzy. Kryminologiczna i kryminalistyczna ocena transakcji podejrzanych Wójcik Jerzy Wojciech TWIGGER 2002 polski 587
Pranie pieniędzy. Studium prawno - kryminologiczne i kryminalistyczne Wójcik Jerzy Wojciech Jerzy Wojciech Wójcik i TNOiK "Dom Organizatora" 1997 polski (streszcz.: angielski) 588
Prawa człowieka, a policja praca zbiorowa pod red. Rzepliński Andrzej Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 1992 polski 69
Prawne i kryminalistyczne aspekty ochrony granicy państwowej na przykładzie naruszeń granicy morskiej Goc Mieczysław Akademia Spraw Wewnętrznych 1990 polski 1831
Prawne i kryminalistyczne aspekty wykorzystania technologii biometrycznej Tomaszewska Magdalena Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji 2014 polski 2016
Prawne i kryminalistyczne aspekty wykorzystania technologii biometrycznej w Polsce Tomaszewska-Michalak Magdalena Wydawnictwo Difin 2015 polski 1960
Prawne i społeczne aspekty cyberbezpieczeństwa praca zbiorowa pod red. Gwoździewicz Sylwi, Tomaszyckiego Krzysztofa Międzynarodowy Instytut Innowacji "Nauka-Edukacja-Rozwój" 2017 polski (abstr. w jęz. Angielskim) 2130
Prawne uwarunkowania interwencji policyjnych Mieszkuniec Marian, Szafrańska Elżbieta Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie 2001 polski 48
Prawnokarne i kryminologiczne aspekty ochrony środowiska praca zbiorowa pod red. Pływaczewskiego Wiesława Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 2012 polski (streszcz.: angielski) 682
Prawo cywilne. Kodeksy i ustawy na 1 września 2008 r. praca zbiorowa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 2008 polski 377
Prawo europejskie w dobie reform. European Law Towards Reform praca zbiorowa pod red. Kołtynowskiej Anny, Maciejewskiego Wojciecha, Zawidzkiej Anny Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 2009 polski (streszcz.: angielski) 413
Prawo karne islamu Bury Jan, Kasprzak Jerzy Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o. 2007 polski 174
Prawo karne materialne - część ogólna Stefański A. Ryszard Wydawnictwo Difin 2008 polski 1956
Prawo karne materialne - część szczególna Stefański A. Ryszard Wydawnictwo Difin 2009 polski 1961
Prawo karne materialne w nauce o bezpieczeństwie Starzyński Piotr, Nawacki Maciej Wydawnictwo Difin 2013 polski 1955
Prawo karne materialne. Część ogólna. Kazusy i zadania problemowe. Orzecznictwo Kania Agnieszka, Włodkowski Olaf Wydawnictwo Difin 2017 polski 2080
Prawo karne procesowe Papke-Olszauskas Katarzyna, Steinborn Sławomir, Woźniewski Krzysztof Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2004 polski 81
Prawo karne procesowe. Zarys instytucji Woźniewski Krzysztof Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2005 polski 82
Prawo karne. 19. wydanie Gardocki Lech Wydawnictwo C. H. BECK 2015 polski 2088
Prawo Policyjne praca zbiorowa pod red. Czuryk Małgorzaty, Karpiuka Mirosława, Kostrubca Jarosława, Orzeszyny Krzysztofa Wydawnictwo Difin 2014 polski 1952
Prawo prasowe. Ujęcie praktyczne Zaremba Michał Wydawnictwo Difin 2007 polski 2078
Prawo rzymskie. Instytucje Wołodkiewicz Witold, Zabłocka, Maria. Wyd. 6. Wydawnictwo C. H. BECK 2014 polski 2089
Prawo w mediach Orżewski Wojciech INICJAŁ Andrzej Palacz 2004 polski 194
Prawo wykoreczeń. 26 wydanie praca zbiorowa Wydawnictwo C. H. BECK 2017 polski 2086
Prawo zamówień publicznych. Komentarz praca zbiorowa pod red. Czajkowskiego Tomasza Urząd Zamówień Publicznych 2004 polski 195
Prawo zarządzania projektami finansowanymi z funduszy europejskich Perkowski Maciej, Mnich Krzysztof, Mossakowski Marek Temida 2 2007 polski 274
Prawo, kryminalistyka, policja praca zbiorowa pod red. Kasprzaka J, Bryki J. Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie 2008 polski 394
Preparatyka i właściwości powierzchniowe adsorbentów węglowych otrzymywanych pod kątem ich wykorzystania w analizach próbek kryminalistycznych Tomaszewski Waldemar Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 2003 polski 215
Problemy nauk penalnych praca zbiorowa pod red. Nowaka Arkadiusza Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 1996 polski 27
Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych - VIII konferencja praca zbiorowa Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych 2002 polski 440
Proces hamowania samochodu a bezpieczeństwo w ruchu drogowym praca zbiorowa pod red. Dudziak Maiana Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii i Eksploatacji 2002 polski 521
Proces karny Strogowicz M. S. Wydawnictwo Prawnicze 1952 polski 17
Profesor doktor Keiichi Yamanaka - Doktor Honoris Causa Uniwersytetu w Białymstoku praca zbiorowa Uniwersytet Białostocki 2008 polski, angielski, niemiecki 513
Profilowanie geograficzne i Systemy Informacji Geograficznej (GIS). Nowe instrumenty zapobiegania i zwalczania przestępczości Pludrzyńska Beata Anna Uniwersytet Warszawski 2011 polski 646
Profilowanie kryminalistyczne Lach Bogdan LEX a Wolters Kluwer business 2014 polski 1783
Prognozowanie kryminologiczne w wymiarze społecznym t. 1. Metodologia, Analiza, Tendencje rozwojowe redakcja naukowa: Hołyst Brunon Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2017 polski 2072
Prowokacja policyjna Grenda Agnieszka Uniwersytet Warszawski 2006 polski 423
Próba genezy kryminalistycznej identyfikacji śladów traseologicznych Kluska-Kaczmarek Sylwia Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Stołecznej Policji 2009 polski 474
Przebieg procesu karnego wyd. II Kalinowski Stefan Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1961 polski 80
Przebieg procesu wprowadzania banknotów i monet euro w państwach uni gospodarczej i walutowej Glibowska Małgorzata, Pawełczyk Beata, Szcześ Małgorzata, Żogała Marcin Narodowy Bank Polski 2003 polski 187
Przeciwdziałanie patologiom na rynkach finansowych. Od eduakcji ekonomicznej po prawnokarne środki oddziaływania praca zbiorowa pod red. PływaczewskiejWiesławy Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 2015 polski 2031
Przeciwdziałanie patologiom na rynku żywności praca zbiorowa pod red. Lewkowicz Agaty, Pływaczewskiego Wiesława Wyższa Szkoła Policyjna w Szczytnie 2015 polski 1959
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Krytyczne spojrzenie na taktyczne i prawne aspekty zwalczania prania pieniędzy w Polsce Kaczmarski Michał Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji 2013 polski 2024
Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej - zagadnienia prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne Wójcik Jerzy Wojciech Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 2011 polski 636
Przegląd badań z zakresu kryminalistyki i medycyny sądowej praca zbiorowa pod red. Nowak Beaty A., Maciąg Moniki Wydawnictwo Naukowe Tygiel sp. z o.o. 2017 polski 2208
Przemiany doktrynalne i systemowe prawa publicznego praca zbiorowa pod red. Pikulskiego Stanisława, Pływaczewskiego Wiesława, Dobkowskiego Jarosława Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 2002 polski 64
Przesłuchanie dziecka Lewandowska Justyna Róża Uniwersytet Warszawski 2003 polski 213
Przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego w sprawach o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności Remiszewska Marta Anna Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej 2012 polski 695
Przesłuchiwanie i wywiad. Psychologia kryminalistyczna Pasko-Porys Wojciech Oficyna Naukowa 2007 polski 177
Przesłuchiwanie małoletniego świadka w polskim procesie Kwiatkowska-Darul Violetta Kwiatkowska-Darul Violetta & Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa 2007 polski 186
Przestępczość a kryminalistyka Grzeszyk Czesław, Sławik Karol Wydawnictwo Prawnicze 1985 polski 736
Przestępczość i zjawiska kryminogenne - Bibliografia Łazarski Aleksander, Niedziałek Marian Departament Szkolenia i Doskonalenia zawodowego MSW 1977 polski 45
Przestępczość teleinformatyczna praca zbiorowa pod red. Misiuka A., Kosińskiego J. Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie 2002 polski 46
Przestępczość zorganizowana - świadek koronny - terroryzm w ujęciu praktycznym praca zbiorowa pod red. Pływaczewskiej W. Emilii Kantor Wydawniczy "ZAKAMYCZE" 2005 polski 36
Przestępczość zorganizowana w Afryce Kochan Klaudia Akademia Leona Koźmińskiego 2012 polski 693
Przestępczość zorganizowana w Niemczech i Polsce praca zbiorowa pod red. Hołysta Brunona Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej 1996 polski 724
Przestępczość zorganizowana. System zwalczania Mądrzejowski Wiesław Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Spółka z o.o. Grupa Kapitałowa WSiP SA 2008 polski 379
Przestępstwa komputerowe cz. I - Fenomen cywilizacji Wójcik Jerzy Wojciech Centrum Informacji Menedżera 1999 polski 584
Przestępstwa komputerowe cz. II - Techniki zapobiegania Wójcik Jerzy Wojciech Centrum Informacji Menedżera 1999 polski 583
Przestępstwa przeciwko państwu ludowemu Lityński Maksymilian Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1960 polski 151
Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Aspekty prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne redakcja naukowa Semków Dorota Wydawnictwo Think & Make 2018 polski 2151
Przestępstwa w biznesie - tom 1. Zapobieganie Wójcik Jerzy Wojciech Centrum Informacji Menedżera 1998 polski 585
Przeszukanie w przepisach prawa i w praktyce Bartczak Józef Departament Szkolenia i Doskonalenia zawodowego MSW 1973 polski 15
Przewodnik po metodach wizualizacji śladów daktyloskopijnych praca zbiorowa pod red. Rybczyńskiej-Królik Małgorzaty, Pękały Marka Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP 2006 polski 171
Przykładowa dokumentacja przyjętych zasad rachunkowości w organizacjach społecznych, fundacjach, związkach zawodowych i partiach politycznych Karnowski Edward Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce 1996 polski 2185
Psychologia cz IV (6). Motyw a praca śledczo-dochodzeniowa praca zbiorowa pod red. Kalita Kazimierz Departament Szkolenia i Wydawnictw MSW 1970 polski 50
Psychologia cz. IV. Ćwiczenia z psychologii zeznań świadka praca zbiorowa pod red. Woźniak Teresy Departament Szkolenia i Wydawnictw MSW 1969 polski 39
Psychologia kryminalistyczna Hołyst Brunon Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis sp.z o.o. 2006 polski 210
Psychologia sądowa dorosłych (1976-2016). Teoria i praktyka Majchrzyk Zdzisław Oficyna Wydawniczo-poligraficzna "Adam" 2018 polski (abstr. w jęz. angielskim) 2187
Psychologia. Wybór tekstów praca zbiorowa Departament Szkolenia i Wydawnictw MSW 1975 polski 28
Reduta PWPW praca zbiorowa PWPW 2015 polski 1976
Reflektorem w mrok Żeleński Tadeusz (Boy) Państwowy Instytut Wydawniczy 1984 polski 598
Regionalny kongres nauk sądowych - Częstochowa 17.04. 2009. Integracja oraz funkcjonowanie biegłych sądowych w polskim wymiarze sprawiedliwości praca zbiorowa pod red. Ratecka-Paluch Marzeny Stowarzyszenie Rzeczoznawców Ekonomicznych 2009 polski 447
Rodzina dla Europy czy Europa dla rodziny? t. II Dialog bez granic praca zbiorowa pod red. Korzeniowskiej Wiesławy, Murzyna Andrzeja, Lukasovej-Kantorkowej Hany Oficyna Wydawnicza "Impuls" 2006 polski, czeski, niemiecki (podsumowania w j. ang.) 2175
Rola biura przeciwdziałania praniu pieniędzy ew polityce Departamentu Compliance Nosal Grzegorz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Finansów 2015 polski 2018
Rozkaz Nr 18/69 Komendanta Głównego Milicji Obywatelskiej z dnia 27 grudnia 1969 r. praca zbiorowa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 1969 polski 1823
Rozprawy z Jałowcowej Góry. Materiały z III Zjazdu Katedr Kryminalistyki Dobczyce 11÷13.06.2003 r. praca zbiorowa pod red. Wójcikiewicza Józefa Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych 2004 polski 748
Rozwój i współczesne możliwości wykorzystania śladów biologicznych. Kryminalistyczne badania biologiczne na przykładzie przestępstw na tle seksualnym Włodarczyk Renata Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne 2018 polski 2176
Rozwój techniki samochodowej a ubezpieczenia komunikacyjne praca zbiorowa Wyższa Szkoła Biznesu im. bp. Jana Chrapka w Radomiu 2006 polski 363
Rozwój techniki samochodowej a ubezpieczenia komunikacyjne - II konferencja naukowo-techniczna Radom, 16-17.06.2004 rok praca zbiorowa Wyższa Szkoła Biznesu im. bp. Jana Chrapka w Radomiu 2004 polski 364
Rukovet kriminalistiky Chmelik Jan a kolektiv Aleš Čenĕk s.r.o. 2005 czeski 273
Przestępczość przeciwko dziedzictwu kulturowemu. Diagnoza, zapobieganie, zwalczanie. praca zbiorowa pod red. Trzcińskiego Macieja, Jakubowskiego Olgierda Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uwr 2016 polski, angielski 1990
Samobójstwa w polskich zakładach penitencjarnych Żmijewska Małgorzata Akademia Leona Koźmińskiego 2012 polski 689
Sądy gospodarcze w Polsce - Raport z realizacji "Monitoring sądów gospodarczych - Courtwatch" praca zbiorowa Helsińska Fundacja Praw Człowieka 2009 polski 411
Scientific Examination of Documents. Methods and Techniques - Third edition Ellen David Taylor&Francis 2006 angielski 1876
Servizio per le ricerche delle opere d'arte rubete - bollettino n. 15 praca zbiorowa Comando Generale Dell'arma Dei Carabinieri 1992 włoski 253
Seryjni zabójcy - instrumentalna agresja a ekspresyjna przemoc Buczyński Szymon Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 2011 polski 649
SICPA GROUP. Company profile and mission. Security Value Documents. Security Conference - Poland Bleikolm Anton SICPA S.A. 2001 angielski 458
Skaningowy mikroskop elektronowy w badaniach mechanoskopijnych Filewicz Andrzej Wydawnictwo Zakładu Kryminalistyki KG MO 1988 polski 729
Skarb Państwa a działalność gospodarcza praca zbiorowa pod red. Kidypa Andrzeja LEX a Wolters Kluwer business 2014 polski 1867
Skargowość w Policji praca zbiorowa pod red. Kędzierskiej Grażyny, Frączka Tadeusza Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie 2002 polski 1208
Słownik biologiczny Trząski Leszek Videograf II sp. z o.o. 2005 polski 256
Słownik malarzy polskich od dwudziestolecia międzywojennego do końca XX wieku - t. I praca zbiorowa pod red. Kitowska-Łysiak Małgorzata, Kossowska Irena, Sitkowska Maryla Wydawnictwo ARKADY Sp. z o.o. 2003 polski 1908
Słownik malarzy polskich od średniowiecza do modernizmu - t. I praca zbiorowa pod red. Lewicka-Morawska Anna, Machowski Marek, Rudzka Anna Maria Wydawnictwo ARKADY Sp. z o.o. 2003 polski 114
Słownik mitów i tradycji kultury t. I cz. I (od A do J) Kopaliński Władysław Rzeczpospolita 2007 polski 285
Słownik mitów i tradycji kultury t. II cz. II (od K do P) Kopaliński Władysław Rzeczpospolita 2007 polski 286
Słownik mitów i tradycji kultury t. III cz. III (od P do Ż) Kopaliński Władysław Rzeczpospolita 2007 polski 287
Słownik przypomnień t. VII cz. I od A do Ś) Tropy Kopaliński Władysław Rzeczpospolita 2007 polski 300
Słownik przypomnień t. VIII cz. II (od T do Ż) Tropy, Zbiory, Sygnały Kopaliński Władysław Rzeczpospolita 2007 polski 301
Słownik specjalistyczny angielsko-polskiej polsko-angielski z zakresu genetyki i hodowli roślin oraz nasiennictwa Jakubiec Anna, Gąsowski Andrzej, Wojciechowska Dorota Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Akademia Rolnicza 1990 polski 167
Słownik symboli t. VI Kopaliński Władysław Rzeczpospolita 2007 polski 290
Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem t. IV (od A do M) Kopaliński Władysław Rzeczpospolita 2007 polski 288
Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem t. V (od M do Ż) Kopaliński Władysław Rzeczpospolita 2007 polski 289
Socjologia kryminalistyczna cz. 1 Hołyst Brunon Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis sp.z o.o. 2007 polski 205
Socjologia kryminalistyczna cz. 2 Hołyst Brunon Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis sp.z o.o. 2007 polski 206
Socjologiczne aspekty bezpieczeństwa lokalnego Moczuk Eugeniusz Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2009 polski 442
Soft Power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej Nye Samuel Joseph jr. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Sp. z o.o. 2007 polski 326
Spojrzenia praca zbiorowa Zachęta Narodowa Galeria Sztuki 2005 polski 191
Sposoby zabezpieczania dokumentów Jakucewicz Stefan, Khadzhynova Svitlana Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej 2015 polski 1966
Sprawa traktatu pokoju z Niemcami Klafkowski Alfons Wydawnictwo Prawnicze 1953 polski 185
Sprawcy przestępstw poddani sądowej obserwacji psychiatryczno - psychologicznej Wolska Anna Naukowa Sekcja Psychiatrii Sądowej PTP 2004 polski 357
Standardy bezpieczeństwa dokumentów państwowych praca zbiorowa Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2011 polski 574
Stare fotografie - poradnik kolekcjonera Harasym Zenon Wydawnictwo ARKADY Sp. z o.o. 2005 polski 113
Statystyka dla ekonomistów Pułaska-Turyna Beata Wydawnictwo Difin 2011 polski 2079
20 lat Stowarzyszenia emerytów i rencistów policyjnych (1990÷2010) Pytel Jan RS Druk Drukarnia*Wydawnictwo 2010 polski 1788
Studia kryminologiczne, kryminalistyczne, penitencjarne praca zbiorowa pod red. Hołysta Brunona Instytut Problematyki Przestępczości 1974 polski 22
Studia prawnicze. Rozprawy i materiały - 2012 Nr 1 (10) praca zbiorowa pod red. Widackiego Jana Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Sp. z o.o. 2012 polski (streszcz.: angielski) 732
Studia prawnicze. Rozprawy i materiały - 2012 Nr 2 (11) praca zbiorowa pod red. Widackiego Jana Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Sp. z o.o. 2012 polski (streszcz.: angielski) 673
Studia prawnicze. Rozprawy i materiały - 2013 Nr 1 (12) praca zbiorowa pod red. Widackiego Jana Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Sp. z o.o. 2013 polski (streszcz.: angielski) 490
Stulecie krakowskich detektywów Widacki Jan Wydawnictwo Prawnicze 1987 polski 11
IV Sympozjum Ekspertów Straży Granicznej Kętrzyn 2011 praca zbiorowa Straż Graniczna 2011 polski, rosyjski 668
IV Sympozjum Kryminalistyczne PTK - Kryminalistyka Ciągle Nowa - Wyzwania - Łączna k. Kilec 15÷18-06-2005 r. praca zbiorowa Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne 2005 polski 1873
Sympozjum Wilno praca zbiorowa brak danych 2007 angielski 1865
System kar sądowych w prawie karnym wojskowym Leśko Teofil Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1968 polski 14
Sytuacja prawna obywateli odmawiających powrotu do kraju z czasowego pobytu za granicą Ciopiński Zdzisław Akademia Spraw Wewnętrznych 1983 polski 24
Szósta Krajowa Konferencja Biegłych Sądowych - z zakresu Ekonomii, Rachunkowości, Finansów, Organizacji i Zarządzania pod hasłem: Przeciwdziałanie patologiom gospodarczym. Częstochowa 17-18.04.2008 praca zbiorowa pod red. Świątkowskej-Rektorek Magdaleny Stowarzyszenie Rzeczoznawców Ekonomicznych 2008 polski 354
Sztuka celnego strzelania Wasilewski Bolesław Wydawnictwo "Sport i Turystyka" 1977 polski 65
Sztuka i czas - od prehistorii do średniowiecza Osińska Barbara Rzeczpospolita 2007 polski 299
Sztuka świata t. 1 praca zbiorowa Wydawnictwo ARKADY Sp. z o.o. 2004 polski 120
Sztuka świata t. 2 praca zbiorowa Wydawnictwo ARKADY Sp. z o.o. 2005 polski 121
Sztuka świata t. 3 praca zbiorowa Wydawnictwo ARKADY Sp. z o.o. 2006 polski 122
Sztuka świata t. 4 praca zbiorowa Wydawnictwo ARKADY Sp. z o.o. 2004 polski 123
Sztuka świata t. 5 praca zbiorowa Wydawnictwo ARKADY Sp. z o.o. 2004 polski 124
Sztuka świata t. 6 praca zbiorowa Wydawnictwo ARKADY Sp. z o.o. 2006 polski 125
Sztuka świata t. 7 praca zbiorowa Wydawnictwo ARKADY Sp. z o.o. 2006 polski 126
Sztuka świata t. 8 praca zbiorowa Wydawnictwo ARKADY Sp. z o.o. 2006 polski 127
Sztuka świata t. 9 praca zbiorowa Wydawnictwo ARKADY Sp. z o.o. 2006 polski 130
Sztuka świata t. 10 praca zbiorowa Wydawnictwo ARKADY Sp. z o.o. 2005 polski 131
Sztuka świata t. 11 praca zbiorowa Wydawnictwo ARKADY Sp. z o.o. 2006 polski 132
Sztuka świata t. 12 - leksykon A÷K praca zbiorowa Wydawnictwo ARKADY Sp. z o.o. 2002 polski 133
Sztuka świata t. 13 - leksykon L÷Z praca zbiorowa Wydawnictwo ARKADY Sp. z o.o. 2004 polski 134
Sztuka świata t. 14 - Atlas zabytków Afryka-Ameryka-Azja praca zbiorowa Wydawnictwo ARKADY Sp. z o.o. 2005 polski 135
Ślady cyfrowe. Studium prawno-kryminalistyczne Kasprzak Andrzej Wojciech Wydawnictwo Difin 2015 polski 1921
Ślady kryminalistyczne - Ujawnianie, zabezpieczanie, wykorzystanie praca zbiorowa pod red. Goc Mieczysław, Moszczyński Jarosław Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne 2007 polski 250
Ślady mechanoskopijne część II. Aneks Kurczewski Jan Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 1994 polski 1811
Śledcze oględziny miejsca Horoszowski Paweł Wydawnictwo Prawnicze 1959 polski 701
Świat sygnatur Widła Tadeusz Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2017 polski 2152
Taktyczno-techniczne aspekty przeciwdziałania przestępczości praca zbiorowa pod red. Pływaczewskiego Wiesława, Gadeckiego Bartłomieja Wydawnictwo Difin 2018 polski 2082
Taktyka przesłuchania podejrzanego Otłowski Kazimierz Departament Szkolenia i Doskonalenia zawodowego MSW 1972 polski 52
Taktyka zwalczania przestępstw kryminalnych cz. I Kozdrowski Stanisław Centrum Szkolenia Policji 1991 polski 61
Taktyka zwalczania przestępstw kryminalnych cz. II Kozdrowski Stanisław Centrum Szkolenia Policji 1991 polski 62
Taktyka zwalczania przestępstw kryminalnych cz. III Kozdrowski Stanisław Centrum Szkolenia Policji 1992 polski 63
Tatry Bilińscy Agnieszka i Włodek Videograf II Sp. z o.o. 2006 polski 183
Tatuaże Malinowski Kazimierz Wydawnictwo Zakładu Kryminalistyki KG MO 1973 polski 718
Technicznokryminalistyczne badania autentyczności dokumentów publicznych. Materiały 7. Konferencji praca zbiorowa pod red. Huberta Kołewckiego Wydawnictwo Poznańskie 2011 polski 1992
Technicznokryminalistyczne badania autentyczności dokumentów publicznych. Materiały 1. Konferencji Poznań 27÷28.11.1997 r. praca zbiorowa pod red. Kołeckiego Huberta Wydawnictwo Poznańskie 2003 polski 109
Technicznokryminalistyczne badania autentyczności dokumentów publicznych. Materiały 2. Konferencji Poznań27.01.2000 r. praca zbiorowa pod red. Kołeckiego Huberta Wydawnictwo Poznańskie 2003 polski 110
Technicznokryminalistyczne badania autentyczności dokumentów publicznych. Materiały 3. Konferencji Poznań 27÷28.09.2001 r. praca zbiorowa pod red. Kołeckiego Huberta Wydawnictwo Poznańskie 2003 polski 111
Technicznokryminalistyczne badania autentyczności dokumentów publicznych Kołeckiego Huberta Wydawnictwo Poznańskie 2002 polski 641
Technicznokryminalistyczne badania autentyczności dokumentów publicznych. Materiały 4. Konferencji Poznań 25÷26.09.2003 r. praca zbiorowa pod red. Kołeckiego Huberta Wydawnictwo Poznańskie 2004 polski 112
Technicznokryminalistyczne badania autentyczności dokumentów publicznych. Materiały 5. Konferencji Poznań 29÷30.09.2005 r. praca zbiorowa pod red. Kołeckiego Huberta Wydawnictwo Poznańskie 2006 polski 258
Technicznokryminalistyczne badania autentyczności dokumentów publicznych. Materiały 6. Konferencji Poznań 26÷27.09.2007 r. praca zbiorowa pod red. Kołeckiego Huberta Wydawnictwo Poznańskie 2009 polski 670
Technicznokryminalistyczne badania autentyczności dokumentów publicznych - 7. Konferencja Poznań, 10÷11.09.2009 r. praca zbiorowa Wydział Prawa i Administracji UAM 2009 polski 460
Technicznokryminalistyczne badania autentyczności dokumentów publicznych. Materiały 8. Konferencji Poznań 29÷30.09.2011 r. praca zbiorowa pod red. Kołeckiego Huberta Wydawnictwo Poznańskie 2012 polski 627
Technicznokryminalistyczne badania autentyczności dokumentów publicznych. Materiały 9. Konferencji Poznań 19÷20.09.2013 r. praca zbiorowa Wydział Prawa i Administracji UAM 2013 polski 667
Technika kryminalistyczna cz. 1 praca zbiorowa pod red. Kędzierskiego Włodzimierza Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji 1993 polski 741
Technika kryminalistyczna cz. 2 praca zbiorowa pod red. Kędzierskiego Włodzimierza Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji 1995 polski 743
Technika kryminalistyczna cz. 3 praca zbiorowa pod red. Kędzierskiego Włodzimierza Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji 1996 polski 744
Technika kryminalistyczna w pierwszej połowie XXI wieku. Wybrane problemy Hołysta Brunona Państwowe Wydawnictwo Naukowe 2014 polski 1969
Technika Kryminalistyczna w pierwszej połowie XXI wieku. Wybrane problemy praca zbiorowa pod red. Hołysta Brunona Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2014 polski 2120
Technika prawodawcza Błachut Michał, Gromski Włodzimierz, Kaczor Jacek Wydawnictwo C. H. BECK 2008 polski 2087
Teksty układów zawartych przez ZSRR, PRL, NRD i CSRS z Federalną Republiką Niemiec oraz porozumienie czterech mocarstw dotyczących Berlina Zachodniego Pieślak Cz. Wyższa Szkoła Oficerska im. F. Dzierżyńskiego 1974 polski 1832
Temida nad mikroskopem Wójcikiewicz Józef Józef Wójcikiewicz & Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa * Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" 2009 polski 417
Terroryzm międzynarodowy Aleksandrowicz Tomasz Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Spółka z o.o. Grupa Kapitałowa WSiP SA 2008 polski 381
Terroryzm t. 1 Hołyst Brunon Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis sp.z o.o. 2009 polski 409
Terroryzm t. 2 Hołyst Brunon Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis sp.z o.o. 2009 polski 410
Terroryzm w poglądach społeczeństwa polskiego praca zbiorowa pod red. Hołysta Brunona, Goca Mieczysława Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie 2011 polski 557
That land of exiles. Scots in Australia praca zbiorowa EU by Polskabook 2006 angielski 180
The 13 Critical Tasks an inside-out approach to solving more gun crime Gagliardi Pete Forensic Technology WAI Inc. 2014 angielski 709
Tieoria i metodołogia kriminołogiczeskowo prognozirowanija Awaniesow G.A. Juridiczeskaja literatyra 1972 rosyjski 754
Traktat o dobrej prewencji kryminalnej Waszkiewicz Paweł Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22 2015 polski 2077
Twinning Light Project - Strengthening the Polish Justice System (Twinning Reference Number: PL/06/IB/JH/02/TL) - Analiza porównawcza praca zbiorowa Polskie Ministerstwo Sprawiedliwości 2008 polski, angielski 346
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa Gontarz Jolanta Uniwersytet Łódzki 2004 polski 237
Ucebnice kriminalistiky - Kriminalisticka technika t. I/1 praca zbiorowa pod red. Nemec Bohuslaw Ministerstvo Vnitra 1959 czeski 87
Ucebnice kriminalistiky - Kriminalisticka technika t. I/2 praca zbiorowa pod red. Nemec Bohuslaw Ministerstvo Vnitra 1959 czeski 90
Ucebnice kriminalistiky - Specialni ekspertizy t. I/3 praca zbiorowa pod red. Nemec Bohuslaw Ministerstvo Vnitra 1969 czeski 91
Ujawnianie przestępstw i wykrywanie ich sprawców Sławik Karol Wydawnictwo Naukowe "Semper" 1994 polski 53
Upadki z wysokości - aspekty kryminalistyczne Zduniak Marta Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji 2015 polski 2020
Ustawa z dnia 10.09.1999r. Kodeks Karny Skarbowy (Dz. U. 15.X.1999r. nr 83 poz. 930); Ustawa z dnia 10.09.1999r. Przepisy Wprowadzające KKS (poz. 931) praca zbiorowa Szczytno 1999 polski 26
Uwarunkowania prawne stosowania niedozwolonych środków dopingowych w sporcie Listowska Małgorzata Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 2003 polski 218
V Ogólnopolskie Seminarium Kryminalistyczne Zielona Góra-Drzonków 12÷14 maja 2009. Diagnostyka maskowanego zabójstwa praca zbiorowa pod red. Rote Marka Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury 2009 polski 1609
Vademecum agenta ochrony i detektywa praca zbiorowa pod red. Grzeszyka Czesława Studium Służb Ochrony Osób, Mienia i Usług Detektywistycznych s.c. "Crimem" 1996 polski 532
Vademecum podpisu elektronicznego praca zbiorowa pod red. Pałuszyńskiego Wiesława Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. 2002 polski 304
Vademecum technik kryminalistyki praca zbiorowa pod red. Mazepy Jacka Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 2009 polski 615
Vademecum. Banknoty i Monety Polskie cz. 1 Romaniszyn Stanisław Centrum Edukacji Zarządzania 2013 polski 703
W kręgu nauki o bezpieczeństwie Jurgilewicz Marcin, Sulowski Stanisław Wydawnictwo Difin 2018 polski 2081
Walizka śledcza Wrzos-78. Wykaz wyposażenia praca zbiorowa Zakład Kryminalistyki Komendy Głównej MO 1978 polski 1825
X letnie Warsztaty Kryminalistyczne Koła Naukowego Prawa Karnego TEMIDA praca zbiorowa Straż Graniczna 2012 polski 656
Warsztaty Szkoleniowe Kadry Kierowniczej Policji Kryminalnej KSP w Gawrych Rudzie 2003 praca zbiorowa Komenda Stołeczna Policji 2003 polski 712
Wartość dowodowa opinii pismoznawczej Leśniak Marek B.S. "Training" 2012 polski 678
Wielka Encyklopedia Prawa praca zbiorowa pod red. Hołysta Brunona Prawo i Praktyka Gospodarcza 2005 polski 169
Wielka Encyklopedia prawa. I. Prawa Świata Antycznego praca zbiorowa pod red. Hołysta Brunona Fundacja "Ubi societas, ibi ius" 2014 polski 707
Wielka Encyklopedia prawa. II. Prawo Kanoniczne praca zbiorowa pod red. Hołysta Brunona Fundacja "Ubi societas, ibi ius" 2014 polski 708
Wielka Encyklopedia Prawa. III Prawo Unii Europejskiej praca zbiorowa pod red. Hołysta Brunona Fundacja - Ubi societas, ibi ius 2014 polski 2011
Wielka Encyklopedia Prawa. IV Prawo międzynarodowe publiczne praca zbiorowa pod red. Hołysta Brunona Fundacja - Ubi societas, ibi ius 2014 polski 2010
Wielka Encyklopedia Prawa. V Prawo ochrony środowiska praca zbiorowa pod red. Hołysta Brunona Fundacja - Ubi societas, ibi ius 2014 polski 2009
Wielka Encyklopedia Prawa. VI Prawo konstytucyjne praca zbiorowa pod red. Hołysta Brunona Fundacja - Ubi societas, ibi ius 2016 polski 2008
Wielka Encyklopedia Prawa. VII Teoria i filozofii prawa praca zbiorowa pod red. Hołysta Brunona Fundacja - Ubi societas, ibi ius 2015 polski 2007
Wielka Encyklopedia Prawa. VIII Prawo rolne i żywności praca zbiorowa pod red. Hołysta Brunona Fundacja - Ubi societas, ibi ius 2015 polski 2006
Wielka Encyklopedia Prawa. IX Prawo mediów praca zbiorowa pod red. Hołysta Brunona Fundacja - Ubi societas, ibi ius 2016 polski 2005
Wielka Encyklopedia Prawa. X Prawo medyczne praca zbiorowa pod red. Hołysta Brunona Fundacja - Ubi societas, ibi ius 2016 polski 1995
Wielka Encyklopedia Prawa. Prawo finansowe. XI praca zbiorowa pod red. Hołysta Brunona Wydawca Fundacja "Ubi societas, ibi ius" 2017 polski 2170
Wielka Encyklopedia Prawa. Prawo karne. XIII praca zbiorowa pod red. Hołysta Brunona Wydawca Fundacja "Ubi societas, ibi ius" 2018 polski 2172
Wielka Encyklopedia Prawa. Prawo socjalne. XII praca zbiorowa pod red. Hołysta Brunona Wydawca Fundacja "Ubi societas, ibi ius" 2017 polski 2171
Wiktymologia Hołyst Brunon Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis sp.z o.o. 2006 polski 209
Wizerunek Policji w oczach opinii publicznej - badania TNS OBOP 12÷14.10.2002 r. praca zbiorowa Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 2003 polski 41
Włókno jako ślad kryminalistyczny Wąs-Gubała Jolanta Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych 2000 polski (podsum.: angielski) 519
Wojskowy przegląd prawniczy - styczeń÷marzec 1 (130) praca zbiorowa pod red. Nazarewicz Jerzego Naczelna Prokuratura Wojskowa i Izba Wojskowa Sądu Najwyższego 1979 polski 13
Wokół problematyki dokumentu praca zbiorowa pod red. Widły Tadeusza Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2005 polski 386
Woronierzskije kriminalistkiczeskie cztenija. Wypusk 11 praca zbiorowa pod red. Bajew Ja.O. Woronierzskij Gosudarstwiennyj Uniwiersitiet 2009 rosyjski 402
Wpływ alkoholu na kształtowanie pisma ręcznego Mol Michał Uniwersytet Śląski 2011 polski 553
Wpływ badań eksperymentalnych na wartość dowodową ekspertyzy dokumentów. XII Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma praca zbiorowa Uniwersytet Wrocławski 2008 polski 348
Wpływ metody Przesłuchania Poznawczego na rezultaty zeznań świadków Szostek Justyna Uniwersytet Śląski 2010 polski 555
Wpływ świadomego zakłócania przez osobę badaną zapisu w testach CIT na efektywność badania poligraficznego Czupryna Anna Uniwersytet Śląski Wydział Prawa i Administracji 2015 polski 2021
Wpływ udaru mózgu na obraz pisma ręcznego Nocoń Łukasz Uniwersytet Śląski 2012 polski 650
Wpływ wybranych czynników psychopatologicznych na obraz pisma Całkiewicz Monika Uniwersytet Warszawski 2003 polski 214
Wprowadzenie do bezpieczeństwa biznesu Konieczny Jerzy Konsalnet 2004 polski 702
Wsparcie polskiego systemy sprawiedliwości. Biegły sądowy. Analiza porównawcza systemów prawnych: polskiego, brytyjskiego, francuskiego i hiszpańskiego praca zbiorowa Unia Europejska 2008 polski 321
Wspomnienia dziekana Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie. Kadencja 2008-2012 i 2012-2013 Sitek Bronisław Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie 2014 polski 1932
Współczesne problemy procesu karnego i wymiaru sprawiedliwości. praca zbiorowa pod red. Hofmański Piotr, Zgryzka Kazimierz Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2003 polski 23
Współczesne zabezpieczenia banknotów polskich, a ich skuteczność wobec pomysłowości fałszerzy Wójcikiewicz Agata Uniwersytet Warszawski 2007 polski 439
Współczesny model ekspertyzy pismoznawczej. Wykorzystanie nowych metod i technik badawczych Goc Mieczysław Volumina.pl 2015 polski 1942
Współczesny sprawca przestępstwa Sławik Karol Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 1996 polski 457
Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych w Unii Europejskiej Sommerryey Hubert Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 2004 polski 234
Wstęp do prawoznawstwa Salamonowicz Zbigniew Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji 2000 polski 19
Wstępne szacowanie ilorazu wiarygodności w sprawach w których wykryto włókna Królik Aneta Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Olsztynie 2010 polski 572
Wybrane aspekty kryminalistycznych badań paraf, podpisów i znaków diakrytycznych praca zbiorowa pod red. Ruszkowskiego Zbigniewa Wydawnictwo Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP 1996 polski 359
Wybrane cechy osobowości sprawców zabójstw i innych przestępstw Bielska Teresa Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 2003 polski 7
Wybrane czynności techniczno-kryminalistyczne podczas oględzin miejsc zdarzeń bez udziału technika kryminalistyki Koźmiński Leszek, Miś Wojciech, Szplit Leszek Szkoła Policji w Pile 2010 polski 2035
Wybrane elementy taktyki antyterrorystycznej Jałoszyński Kuba Centrum Szkolenia Policji 1995 polski 54
Wybrane problemy procesu karnego i kryminalistyki praca zbiorowa pod red. Kasprzaka Jerzego, Młodziejowskiego Bronisława Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 2010 polski 499
Wybrane zagadnienia opiniowania sądowo-informatycznego Szmit Maciej Europen Association for Security 2014 polski 2032
Wybrane zagadnienia opiniowania sądowo-informatycznego - wyd. drugie rozszerzone Szmit Maciej Polskie Towarzystwo Informatyczne 2014 polski 2033
Wybrane zagadnienia z problematyki dochodzeń popożarowych praca zbiorowa pod red. Guzowskiego Piotra, Rosaka Mirosława Wydawnictwo Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji 2011 polski 626
Wykaz wyposażenia walizy śledczej P-81 (dawna P-74) praca zbiorowa Zakład Kryminalistyki Komendy Głównej MO 1980 polski 1824
Wykorzystanie techniki kryminalistycznej w ustalaniu sprawców czynów przestępnych - wybrane zagadnienia Grzeszyk Czesław Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 1993 polski 734
Wykrywanie fałszerstw, przeróbek oraz ingerencji konserwatorskich w obrazach olejnych, ze szczególnym uwzględnieniem badań sygnatur Kordyka Karol Uniwersytet Śląski 2009 polski 471
Wykrywanie i identyfikacja narkotyków (na przykładzie sytuacji w powiecie ciechanowskim) Majewska Alicja Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego 2010 polski 472
Wykrywanie sprawców zabójstw z rozbojem Grzeszyk Czesław Wydawnictwo Prawnicze 1994 polski 570
Wypadki drogowe - Vademecum biegłego sądowego praca zbiorowa Instytut Ekspertyz Sądowych 2006 polski 368
Wypadki drogowe- elementy analizy technicznej i opiniowania praca zbiorowa pod red. Wiercińskiego Jacka Wydawnictwo Komunikacji i Łączności 1985 polski 526
Wypadki drogowe. Problematyka kryminalistyczna Polony Jan Wydawnictwo Prawnicze 1978 polski 530
Wypadki śmiertelne na terenach górskich. Aspekty kryminalistyczne i prawne. Bracanowić Daniel Uniwersytet Warszawski 2013 polski 1886
Wywiad daktyloskopijny przez telefon Raczyński Dominik, Skopiński Zygmunt Zakład Kryminalistyki KG MO 1961 polski 661
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie praca zbiorowa Wyższa Szkoła Policyjna w Szczytnie 2012 polski, angielski, niemiecki, rosyjski, francuski 1866
XXI Konferencja Nowoczesne Metody Instrumentalne w Analizie Śladowej, Warszawa 8÷9 grudnia 2016 praca zbiorowa pod red. Szynkowskiej Małgorzaty Iwony, Garbosia Sławomira Uniwersytet Warszawski 2016 polski 2039
Z dziejów zbrodni i kary w dawnej Polsce. Żywot i proces Antoniego Złotkowskiego, zbójnika z Pcimia Mikołajczyk Marian Uniwersytet Śląski 2001 polski 162
Z zagadnień językoznawstwa kryminalistycznego Feluś Antoni Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w poznaniu 2011 polski 643
Za parawanem służb specjalnych Republiki Federalnej Niemiec Nowak K. Edward Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1981 polski 207
Zabójcy i ich ofiary. Psychologiczne podstawy profilowania nieznanych sprawców zabójstw praca zbiorowa pod red. Gierkowskiego Krzysztofa Józefa, Jaśkiewicz-Obydzińskiej Teresy Instytut Ekspertyz Sądowych 2002 polski 18
Zabójczynie i zabójcy Majchrzyk Zdzisław Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2008 polski 448
Zabójstwa - studium kryminalistyczne i kryminologiczne Hołyst Brunon Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 1970 polski 738
Zabójstwa z broni palnej - niepowodzenia ścigania karnego Palka Przemysław Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2004 polski 35
Zaburzenia trawienia. Zioła na biegunkę, zaparcia, wzdęcia, zgagę i inne dolegliwości Hoffman David Toruńskie Zakłady Graficzne Zapolex Sp. z o.o. 2005 polski 198
Zagadnienia dowodu z ekspertyzy dokumentów redakcja naukowa Cieśla Rafał Wydawnictwo eBooki.com.pl 2017 polski 2083
Zagadnienia taktyki kryminalistycznej - Materiały z konferencji naukowej Warszawa 13.11.1984 r. praca zbiorowa pod red. Pikulskiego Stanisława Akademia Spraw Wewnętrznych 1985 polski 757
Zagadnienia współpracy państw w zapobieganiu przestępczości Wierzbicki Bogdan Uniwersytet Warszawski filia w Białymstoku 1986 polski 47
Zagrożenia w sektorze bankowym. Analiza kryminalna zjawisk oraz możliwości przeciwdziałania praca zbiorowa pod red. Chlebowicza Piotra Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 2013 polski (streszcz.: angielski) 717
Zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego w Polsce. Aspekty prawno-kryminologiczne i medyczne Sławik Karol Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego 2015 polski 1946
Zagrożenie cyberterrorystyczne a bezpieczeństwo informacyjne państwa Sus Ewelina Uniwersytet Śląski 2011 polski 645
Zakazy dowodowe w procesie karnym Kwiatkowski Zbigniew Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2001 polski 29
Zakładowy plan kont dla spółek prawa handlowego i cywilnego w świetle ustawy o rachunkowości (typowe rozwiązania) Borkowska Maria, Karczykowski Alojzy, Koc Stanisław Finans-Servis Zespół Doradców Finansowo-Księgowycvh Spółka z o.o. 1999 polski 1964
Zakładowy plan kont oraz polityka rachunkowości w organizacjach społecznych, stowarzyszeniach, fundacjach, związkach… prowadzących działalność statutową lub statutową i gospodarczą równocześnie. Wyd. 5-te Karwowski Edward Perfectum-Audit Doradcy Finansowo-Księgowi Spóła z o.o. 2002 polski 1963
Zakładowy plan kont oraz polityka rachunkowości w organizacjach społecznych, stowarzyszeniach, fundacjach, związkach… prowadzących działalność statutową lub statutową i gospodarczą równocześnie. Wyd. 5-te Karwowski Edward Perfectum-Audit Doradcy Finansowo-Księgowi Spóła z o.o. 2002 polski 1962
Zaklady kriminalistiky praca zbiorowa pod red. Nemec Bohuslaw Ministerstvo Vnitra 1954 czeski 99
Zależność między poziomem rozwoju umysłowego a poziomem rozwoju grafizmu Wachowicz Piotr Uniwersytet Śląski 2007 polski 436
Zarys kryminologii ogólnej Lernell Leszek Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1973 polski 30
Zarys logiki Ajdukiewicz Kazimierz Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1958 polski 640
Zarys metodyki pracy adwokata w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych Pawelec Kazimierz J. LexisNexis 2012 polski 1926
Zarys systemu prawa policyjnego Sławik Karol Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 2011 polski 539
Zarządzenie Nr 172/71 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 1971 r. o postępowaniu organów Milicji Obywatelskiej w sprawach o wykroczenia praca zbiorowa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 1971 polski 1828
Zarządzenie Nr 101/72 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 września 1972 roku w sprawie rejestracji daktyloskopijnej, łusek, pocisków, broni utraconej oraz dokumentów anonimowych praca zbiorowa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 1977 polski 1819
Zasady eksperymentu Wójcicki Stanisław Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1964 polski 10
Zastosowanie metod czasowo - częstotliwościowych w badaniach autentyczności cyfrowych nagrań fonicznych Korycki Rafał Politechnika Warszawska 2008 polski 567
Zastosowanie metod czasowo-częstotliwościowej analizy sygnałów w wykrywaniu śladów ingerencji w ciągłość cyfrowych zapisów fonicznych Korycki Rafał Politechnika Warszawska 2011 polski 637
Zastosowanie wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) w profilowaniu wybranych "narkotyków ulicznych" Byrska Bogumiła Uniwersytet Jagielloński 2004 polski 233
Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie w świetle praw i wolności obywatelskich Pikulski Stanisław, Szczechowicz Krystyna Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2004 polski 33
Zbiór podstawowych wzorów i równań stosowanych w analizie wypadków drogowych Unarski Jan, Zębala Jakub Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych 2001 polski 528
Zbrodnia. Sprawa gen. Fieldorfa - Nila Marat Stanisław, Snopkiewicz Jacek Wydawnictwo ALFA 1989 polski 173
Zdarzenia drogowe z udziałem samochodów ciężarowych powyżej 3 500 kilogramów dopuszczalnej masy całkowitej - analiza przyczyn Kożuch Joanna Uniwersytet Śląski 2013 polski 1891
Zeszyt nr 1 - Pojęcie, przedmiot i zakres kryminologii Stępniak Klemens Legionowo 1987 polski 1830
Zeszyt nr 4. Ślady traseologiczne i ich wykorzystanie w pracy operacyjno-dochodzeniowej Siech W. Ośrodek Doskonalenia Kadr Kierowniczych MSW 1980 polski 479
Zeszyt nr 7. Wykorzystanie innych śladów kryminalistycznych w pracy operacyjno-dochodzeniowej Kurczewski Jan Ośrodek doskonalenia Kadr Kierowniczych MSW 1979 polski 59
Zeszyty metodyczne 1 - Wybrane tendencje ruchu determinujące uzewnętrznianie się zjawiska powtarzalności w elementach konstrukcyjnych owali, trzonów oraz niektórych znaków diakrytycznych Sioła Waldemar, Klimczak Przemysław, Bielski Krzysztof, Lewandowski Wojciech, Szajewska Renata, Wodnicka Dorota Wydawnictwo Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP 1999 polski 761
Zeszyty metodyczne 2 - Badania traseologiczne - Czynniki wpływające na zmiany wymiarowe podeszew Smuszkiewicz Paweł, Brzeziński Leszek Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP 1999 polski 776
Zeszyty metodyczne 3 - Badania dokumentów - Kształtowanie się osobniczych cech pisma Zieliński Zbigniew, Luśnia Tomasz, Wróbel Grzegorz, Rypiński Piotr Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP 1999 polski 788
Zeszyty metodyczne 4 - Badania osmologiczne - Podstawy fizjologii węchu, uczenia się i etologii zwierząt Jezierski Antoni Tadeusz Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP 1999 polski 799
Zeszyty metodyczne 5 - Badania dokumentów - Deformacja pisma ręcznego Pięciorek Ewa, Pilarski Maciej, Walczak Mateusz, Maternik Mirosław, Ochim Jarosław Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP 1999 polski 812
Zeszyty metodyczne 6 - Badania gleboznawcze - Badania mineralogiczne śladów kryminalistycznych Mazurek Adam Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP 2000 polski 840
Zeszyty metodyczne 7 - Badania biologiczne - Badanie polimorfizmu DNA przy użyciu techniki PCR Wojtuszek Ewa, Nałęcka Maria, Chmiel Andrzej Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP 2000 polski 863
Zeszyty metodyczne 8 - Badania dokumentów - Kryminalistyczne badania podłoża i środków kryjących Hryciuk Marek Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP 2000 polski 885
Zeszyty metodyczne 10 - Badania Chemiczne - Analiza nieorganiczna w praktyce kryminalistycznej Wachowicz Marek Jan Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP 2001 polski 1632
Zeszyty metodyczne 11 - Badania dokumentów - Metody maskowania zapisów odręcznych Stachewicz Wiesława, Olejniczak Piotr, Żelazko Joanna, Porcz Waldemar, Rybczyńska Wioletta Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP 2001 polski 901
Zeszyty metodyczne 12 - Badania dokumentów Brzozowska Ewa, Dusza-Rusinowicz Dorota, Marcinkowski Jacek, Wojciechowski Leszek Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP 2001 polski 921
Zeszyty metodyczne 15 - Badania biologiczne - Aktualne zagadnienia biologii kryminalistycznej praca zbiorowa pod red. Sołtyszewskiego Ireneusza Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP 2002 polski 938
Zeszyty metodyczne 18 - Badania dokumentów - Wpływ czynników wolicjonalnych na obraz podpisu Wójtowicz-Garcarz Katarzyna, Podgajny Sławomir, Koszelaka Jarosława Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP 2003 polski 956
Zeszyty metodyczne 19 - Wybrane zagadnienia dotyczące rekonstrukcji wypadków drogowych Blak Maciej, Augustyniak Piotr, Kulmaga Tomasz, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP 2003 polski 968
Zeszyty metodyczne 20 - Badania otoskopijne - Ślady małżowiny usznej Kasprzak Jerzy Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP 2003 polski 988
Zeszyty metodyczne 21 - Badania fizykochemiczne - Wybuch i jego skutki - Kryminalistyczne badania materiałów i urządzeń wybuchowych Baran Tadeusz, Aldona Policha Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP 2004 polski 1008
Zeszyty metodyczne 22 - Badania biologiczne - Analiza DNA w systemie SGM Plus Michalczak Ryszard, Rycerska Grażyna, Wojtuszek Ewa Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP 2005 polski 1022
Zeszyty metodyczne - Wskazówki metodyczne do oględzin miejsca wypadków drogowych Gryglewski Janusz Biuro Techniki Kryminalistycznej KGP 1991 polski 523
Zeznania i wyjaśnienia. Badania nad oceną i psychologicznymi uwarunkowaniami praca zbiorowa pod red. Wojciechowskiego Bartosza W. Wydawnictwo Difin 2017 polski 2085
Złoczini u sferi prawocuddja Szepitko M. B. Wydawnictwo "Prawo" 2018 ukraiński 2154
Zmiana grafizmu pisma ręcznego pod wpływem wysiłku fizycznego u hokeistów Markiewicz Monika Uniwersytet Śląski 2009 polski 483
Zmiany w obrazie pisma pod wpływem wysiłku fizycznego Podlejski Sebastian Uniwersytet Śląski 2005 polski 245
Zmiany w obrazie pisma ręcznego u osób pod wpływem alkoholu Piątek Magdalena Uczelnia Łazarskiego 2012 polski 648
Znaczenie aktualnych metod badań dokumentów w dowodzeniu sądowym praca zbiorowa pod red. Kegel Zdzisława, Cieśla Rafała Uniwersytet Wrocławski 2012 polski 699
Znaki graficzne stosowane w dokumentacji kryminalistycznej praca zbiorowa pod red. Witkowskiej Grażyny Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 1995 polski 652
Znaki identyfikacyjne samochodów osobowych i dostawczych Gryglewski Janusz, Gosławski Marek Wydawnictwo Instytutu Kryminalistyki MSW 1989 polski 561
Znamiona grafizmu osób dotkniętych chorobą Parkinsona Ławrentjew Sylwia Uniwersytet Śląski 2010 polski 554
Zorganizowane grupy przestępcze. Studium kryminalistyczne Krajniak Olga Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 2011 polski 686
Tytul Autor Wydawca Rok wydania Język KodGl
A Summary of Judicial Systems associated with European Fibres Group Members ENFSI EFG Bundeskriminalamt Wiesbaden 2004 angielski 347
Abstracts - Second european academy of forensic science meeting - abstracts Cracow 2000 praca zbiorowa pod red. Wójcikiewicza Józefa Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych 2000 angielski 100
Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno-ustrojowe Misiuk Andrzej Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Sp. z o.o. Grupa Kapitałowa WSiP SA 2008 polski 388
Akty oskarżenia i rewizje. Zasady sporządzania i przykłady Furmankiewicz Henryk, Majster Maciej, Penner Leon Wydawnictwo Prawnicze 1954 polski 16
Analiza kryminalna Owczarzak Sławomir Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 2013 polski 1894
Analiza kryminalna - aspekty kryminalistyczne i prawdopodobne Chlebowicz Paweł, Filipkowski Wojciech LEX a Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 2011 polski (streszcz.: angielski) 635
Anatomia zbrodni Kasprzak Jerzy, Młodziejowski Bronisław Muza S.A. 2004 polski 196
Andrzej Stelmachowski - Doktor Honoris Causa Uniwersytetu w Białymstoku praca zbiorowa Uniwersytet Białostocki 1999 polski 515
Andrzej Wyczański - Doktor Honoris Causa Uniwersytetu w Białymstoku praca zbiorowa Uniwersytet Białostocki 1999 polski 518
Apelacja Gdańska 1/2003 praca zbiorowa pod red. Leciak Andrzeja Prokuratura Apelacyjna w Gdańsku oraz TNOiK "Dom Organizatora" w Toruniu 2003 polski 20
Archiwa X. Zagadnienia kryminalistyczne, procesowe i materialnoprawne praca zbiorowa pod red. Gruzy Ewy, Kupczyńskiego Jędrzeja Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 2012 polski 1981
Arcydzieła malarstwa polskiego Poprzęcka Maria Wydawnictwo ARKADY Sp. z o.o. 2006 polski 115
Arka Wilkonia Wilkoń Józef Zachęta Narodowa Galeria Sztuki 2006 polski, angielski 179
Art Deco przewodnik dla kolekcjonerów Hubner - Wojciechowska Joanna Wydawnictwo ARKADY Sp. z o.o. 2007 polski 278
Autentyczne i fałszywe znaki pieniężne. Wycofane z obiegu banknoty państw Unii Gospodarczej i Walutowej oraz polskie banknoty serii przeddenominacyjnej. praca zbiorowa TOP ARH s.c. brak polski 318
Auto consulting - oferta Treter Włodzimierz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Motoryzacyjnej i Ruchu Drogowego 2009 polski 422
Autoerotyczne uduszenia - aspekty kryminalistyczne, medyczno-sądowe i prawne Winczakiewicz Anna Uniwersytet Warszawski 2012 polski 691
Badania chronologii wykonania nie krzyżujących się zapisów ręcznych oraz wydruku sporządzonego na drukarce laserowej przy wykorzystaniu mikroskopu 3D model ECLIPSE 80i z przystawką konfokalną Konarowska Urszula Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2012 polski 696
Badania DNA dla celów sądowych Bronicki Wojciech, Kupiec Tomasz, Wolańska-Nowak Paulina Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych 2008 polski 365
Badania identyfikacyjne pisma ręcznego Czeczot Zbigniew Wydawnictwo Zakładu Kryminalistyki KG MO 1971 polski 315
Badania instalacji elektrycznej na miejscu pożaru Zieliński Ryszard Wydawnictwo "Problemów Kryminalistycznych" 1992 polski 271
Badania mechanoskopijne w praktyce kryminalistycznej Bieniek Józef Wydawnictwo Zakładu Kryminalistyki KG MO 1988 polski 731
Badania porównawcze podpisów skróconych (częściowo czytelnych, nieczytelnych oraz paraf) w opiniach kryminalistycznych Straży Granicznej Bielińska Anna Straż Graniczna 2013 polski 1892
Badania przerobionych dokumentów Karwowski Tomasz Instytut Problematyki przestępczości 1977 polski 560
Badanie akrylowych lakierów samochodowych metodą pirolitycznej chromatografii gazowej z detekcją masową (Py-GC/MS) Lech Małgorzata Uniwersytet Jagielloński 2007 polski 438
Badanie identyfikacyjne punc Kała Krzysztof Uniwersytet Śląski 2003 polski 211
Badanie przyczyn pożarów Sawicki Tomasz Elamed 2008 polski 469
Badanie struktury i dystrybucji produktów ubocznych w różnych syntetycznych prowadzących do analogów amfetaminy Błachut Dariusz Uniwersytet Warszawski 2005 polski 226
Barok polski wobec Europy. Sztuka przekładu. praca zbiorowa pod red. Nowickiej - Jeżowej Aliny i Prejsa Marka ANTA 2005 polski 193
Barykada. Saska Kępa 1939 praca zbiorowa Miasto Stołeczne Warszawa 2011 polski 625
Bezpieczeństwo użytkowanie kart płatniczych - wybrane zagadnienia Kowal Witold Akademia Leona Koźmińskiego 2011 polski 651
Bibliografia 1957÷1977 Buchholtz Zbigniew, Prusak Feliks Departament Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego MSW 1979 polski 1906
Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie za lata 1999÷2001 Rykowska Jadwiga, Skarżyński Bogdan Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie 2003 polski 70
Bibliografia publikacji za lata 1955÷2006 Staliś Teresa wydanie zbiorowe 2007 polski 1905
Bibliografia publikacji za lata 1955÷2006 Staliś Teresa wydanie zbiorowe 2007 polski 320
Bibliografia publikacji za lata 1955-2017 Hołyst Brunon - 2017 polski 2109
Biblioteka kryminalistyczna Nr 4/1959 - Walizka śledcza model 1958 Zelwiański Ryszard, Bełkowski Jerzy Wydawnictwo Zakładu Kryminalistyki Komendy Głównej MO 1959 polski 1827
Biedermeier. Przewodnik dla kolekcjonerów Woch Joanna Wydawnictwo ARKADY Sp. z o.o. 2006 polski 116
Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i orzeczeń praca zbiorowa pod red. Kingi Flaga- Gieruszyńskiej Wydawnictwo C.H. Beck 2017 polski 2204
Biegły w sądzie Gruza Ewa Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne 2014 polski 663
Biegły w sądzie. Konferencja w 40. rocznicę śmierci Profesora Jana Sehna - Kraków 2005 praca zbiorowa Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych 2005 polski 1784
Bilans 2004 Koc Stanisław, Fołta Teresa, Godlewska Jadwiga Grupa Wydawnicza ONFOR Sp. z o.o. 2005 polski 1965
Biomechanics Valenta Jaroslav, Porada Viktor, Straus Jiri Police History Praha 2003 angielski 161
Biometryczne rozpoznawanie mówców w kryminalistyce Maciejko Waldemar Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2012 polski 639
Biuletyn informacyjny nr 5/2013 - Program "Samorządowa Polska" - Etapy wdrażania praca zbiorowa Unia Gospodarcza Samorządowych Funduszy Pożyczkowych "Samorządowa Polska" S.A. 2013 polski 1294
Broń gazowa i elektryczna Kasprzak Jerzy Ośrodek Szkolenia Żandarmerii Wojskowej 1991 polski 455
Broń. Problematyka prawna i kryminalistyczna praca zbiorowa pod red. Kwiatkowskiej-Wójcikiewicz Violetty Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2013 polski 1786
Brunon Hołyst - Doktor Honoris Causa Uniwersytetu w Białymstoku praca zbiorowa Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2012 polski 614
Brunon Hołyst. Bibliografia publikacji za lata 1955 - 2017 Staliś Teresa - 2017 polski 2117
Byli i liegiendy kriminalistiki Kryłow I.F. Izdatielstwo Leningradskowo Uniwiersitieta 1987 rosyjski 753
Camera Obscura Stuttgard Zajfert Przemek 2004 niemiecki 202
Cechy topograficzne podpisów sfałszowanych metodą naśladownictwa Lewalska Aleksandra Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 2012 polski 684
Cheiloskopia kryminalistyczna Kasprzak Jerzy Wydawnictwo Biura Techniki Kryminalistycznej KGP 1991 polski (podsum.: angielski) 504
Chemiczne i morfologiczne aspekty badań śladów powystrzałowych metodą mikroanalizy rentgenowskiej Brożek-Mucha Zuzana Instytut Ekspertyz Sądowych 2013 polski 1893
Chuligaństwo stadionowe. Studium kryminologiczne Chlebowicz Piotr Oficyna a Wolters Kluwer business 2009 polski 470
Co nowego w kryminalistyce - przegląd zagadnień z zakresu zwalczania przestępczości praca zbiorowa pod red. Gruzy Ewy, Goca Mieczysława, Tomaszewskiego Tadeusza Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 2010 polski 495
Compedium of Finance in Polish & English (Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielski) t. IV - A÷E Patterson Robert Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o.o. 2011 angielski 611
Compedium of Finance in Polish & English (Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielski) t. V - F÷P Patterson Robert Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o.o. 2011 polski 543
Computer Programmers as the Chance to Achieve Objectivity of Handwriting Examinations Goc Mieczysław LAP LAMBERT Academic Publishing 2018 angielski 2111
Cybercrimes praca zbiorowa pod red. Kasprzaka Wojciecha A., Jaroszewskiej Igi A., Opalskiej Agaty Volumina.pl 2016 polski, angielski, włoski, rosyjski (streszcz.: angielski) 1993
Cyberprzestępczość i ochrona informacji praca zbiorowa pod red. Hołysta Brunona, Pomykały Jacka Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej 2012 polski 602
Czeki do rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych praca zbiorowa TOP ARH s.c. 1997 polski 264
Czterdzieści lat minęło … praca zbiorowa pod red. Mościbrodzkiego Juliana Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne 2013 polski 2042
Czwarta Krajowa Konferencja Biegłych Sądowych - z zakresu Ekonomii, Rachunkowości, Finansów, Organizacji i Zarządzania pod hasłem: Przeciwdziałanie patologiom gospodarczym. Częstochowa 6.04.2008 praca zbiorowa pod red. Świątkowskej-Rektorek Magdaleny Stowarzyszenie Rzeczoznawców Ekonomicznych 2006 polski 336
Czy bieda czyni złodzieja? Związki między bezrobociem, ubóstwem a przestępczością Kiersztyn Anna Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2008 polski 700
Czy tylko sąd rozstrzyga w sporze? Mediacja i sądownictwo polubowne. Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów praca zbiorowa pod red. Rękas Agnieszki Ministerstwo Sprawiedliwości 2010 polski 498
Czyja sprawiedliwość? Jaka racjonalność? MacIntyre Alasdair Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Sp. z o.o. 2007 polski 331
Czynności niepowtarzalne w sprawach o wypadki drogowe. Aspekty procesowo-kryminalistyczne Pawelec Kazimierz J. Wydawnictwo Difin 2014 polski 1931
Czynności niepowtarzalne w sprawach o wypadki drogowe. Aspekty procesowo-kryminalistyczne i bezpieczeństwa Pawelec Kazimierz J. Difin SA 2018 polski 2174
Daktyloskopia Grzeszyk Czesław Wydawnictwo Naukowe PWN 1992 polski 571
Daktyloskopia 100 lat na ziemiach polskich praca zbiorowa pod red. Rybickiego Pawła, Tomaszewskiego Tadeusza Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 2009 polski 494
Daktyloskopia. Kurs praktyczny Horoszewski Paweł Wydawnictwo Komendy Głównej Milicji Obywatelskiej 1947 polski 254
Daktyloskopia. Zarys teorii i praktyki Moszczyński Jarosław Wydawnictwo Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP 1997 polski 529
Deformacje pisma ręcznego w piśmie starczym Szweda Agnieszka Uniwersytet Śląski Wydział Prawa i Administracji 2015 polski 2023
Demokracja. O władzy iluzji w królestwie rozumu Filipowicz Stanisław Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Sp. z o.o. 2007 polski 330
Determinanty i czynności mające wpływ na skuteczność wykrywczo-dowodową Kłycińska Barbara Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego 2005 polski 224
II Dni Kryminalistyki Wydział Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego - materiały z konferencji praca zbiorowa pod red. Zelek Mariusza Koło Naukowe Prawa Karnego Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego "Iustitia" 2008 polski (streszcz.: angielski) 398
III Dni kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego praca zbiorowa pod red. Zelek Mariusza Uniwersytet Rzeszowski 2009 polski 449
IV Dni Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego praca zbiorowa pod red. Wędrychowicz Moniki Uniwersytet Rzeszowski 2010 polski 501
Dobre praktyki sędziowskie Kmak Magdalena, Lewandowska Justyna, Tokarz Bartłomiej, Witan Paweł Helsińska Fundacja Praw Człowieka 2006 polski 412
Dochodzenia popożarowe. Nauka i Technika. Tom I praca zbiorowa pod red. Guzewskiego Piotra Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych 2017 polski 2226
Dochodzenia popożarowe. Nauka i Technika. Tom II praca zbiorowa pod red. Guzewskiego Piotra Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych 2019 polski 2227
Dokument jako ślad kryminalistyczny. Wybrane aspekty Koźmiński Leszek Wudawnictwo Szkoły Policyjnej w Pile 2010 polski 2002
Dokumenty a prawo - I Ogólnopolska konferencja naukowa praca zbiorowa Gazeta Prawna 2006 polski 170
Dokumenty a prawo - III Ogólnopolska Konferencja Naukowa 5.11.2010 r. praca zbiorowa Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 2010 polski 488
Dokumenty a prawo. Prawne oraz praktyczne aspekty korzystania z dokumentów i e-dokumentów praca zbiorowa pod red. Tomaszewskiej-Michalak Magdaleny, Tomaszewskiego Tadeusza Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 2015 polski 1957
Dokumenty we współczesnym prawie praca zbiorowa pod red. Gruzy Ewy Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 2009 polski 415
Doprawdy litość to zbrodnia. Księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin Profesora Bogusława Sygita praca zbiorowa pod red. Hołysta Brunona Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2018 polski 2153
Dowody kryminalistyczne w postępowaniu cywilnym Zienkiewicz Dorota B.S. "Training" Pińczów 2013 polski 1889
Dowody prawdy. Przypadek Dawida J. Żywucka-Kozłowska Elżbieta, Bronowska Krystyna PRINT GROUP Daniel Krzanowski 2007 polski 298
Dowód cyfrowy - aspekt kryminalistyczny Karasek Piotr Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji 2014 polski 2025
Dowód z ekspertyzy cheiloskopijnej Jurczyk Ewa Uniwersytet Wrocławski 2008 polski 566
Dwa lata prezydentury. 6 sierpnia 2010 ÷ 5 sierpnia 2012 Komorowski Bronisław POZKAL sp. z o.o. 2012 polski 633
Dwudziestolecie 1919÷1939 Eustachiewicz Lesław Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1982 polski 599
Działania antyterrorystyczne podczas międzynarodowych imprez sportowych. Rola Narodowych Centrów Antyterrorystycznych. praca zbiorowa Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2010 polski, angielski 624
Dzieła sztuki malarskiej w badaniach kryminalistycznych Szymborska Krystyna, Kowalczyk Władysław Wydawnictwo Instytutu Kryminalistyki MSW 1989 polski 426
Dziesięć lat polskiego konkordatu praca zbiorowa pod red. Janika Czesława, Boreckiego Pawła Uniwersytet Warszawski 2009 polski 416
Ekspertyza sygnatury malarskiej Widła Tadeusz Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2016 polski 2000
Eksperyment procesowo-kryminalistyczny. Istota i dowodowa rola Żołna Małgorzata Wydawnictwo Difin 2011 polski 1927
Elementy nowoczesnego zarządzania w Policji praca zbiorowa pod red. Januszek Henryka, Gembara Sławomira Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 2005 polski 43
Encyklopedia - Religie świata praca zbiorowa pod red. Rawicza Juliusza Gazeta Wyborcza 2005 polski 158
Encyklopedia „Drugiej płci” t. X cz. II Opinie Kopaliński Władysław Rzeczpospolita 2007 polski 306
Encyklopedia „Drugiej płci” t. IX cz. I Życiorysy Kopaliński Władysław Rzeczpospolita 2007 polski 305
Encyklopedia t. 1 - a÷aykro praca zbiorowa pod red. Rawicza Juliusza Gazeta Wyborcza 2005 polski 136
Encyklopedia t. 2 - ayles÷bug praca zbiorowa pod red. Rawicza Juliusza Gazeta Wyborcza 2005 polski 137
Encyklopedia t. 3 - buga÷decat praca zbiorowa pod red. Rawicza Juliusza Gazeta Wyborcza 2005 polski 138
Encyklopedia t. 4 - decca÷eutro praca zbiorowa pod red. Rawicza Juliusza Gazeta Wyborcza 2005 polski 139
Encyklopedia t. 5 - eutro÷górni praca zbiorowa pod red. Rawicza Juliusza Gazeta Wyborcza 2005 polski 141
Encyklopedia t. 6 - górni÷indoa praca zbiorowa pod red. Rawicza Juliusza Gazeta Wyborcza 2005 polski 142
Encyklopedia t. 7 - indoc÷karpi praca zbiorowa pod red. Rawicza Juliusza Gazeta Wyborcza 2005 polski 143
Encyklopedia t. 8 - karpi÷krema praca zbiorowa pod red. Rawicza Juliusza Gazeta Wyborcza 2005 polski 144
Encyklopedia t. 9 - krema÷ludno praca zbiorowa pod red. Rawicza Juliusza Gazeta Wyborcza 2005 polski 145
Encyklopedia t. 10 - ludno÷mikro praca zbiorowa pod red. Rawicza Juliusza Gazeta Wyborcza 2005 polski 146
Encyklopedia t. 11 - mikro÷nieśn praca zbiorowa pod red. Rawicza Juliusza Gazeta Wyborcza 2005 polski 147
Encyklopedia t. 12 - nieśp÷pakt praca zbiorowa pod red. Rawicza Juliusza Gazeta Wyborcza 2005 polski 148
Encyklopedia t. 13 - pakt÷polsc praca zbiorowa pod red. Rawicza Juliusza Gazeta Wyborcza 2005 polski 149
Encyklopedia t. 14 - polsk÷prasa praca zbiorowa pod red. Rawicza Juliusza Gazeta Wyborcza 2005 polski 150
Encyklopedia t. 15 - prasa÷rosiń praca zbiorowa pod red. Rawicza Juliusza Gazeta Wyborcza 2005 polski 152
Encyklopedia t. 16 - rosja÷simeu praca zbiorowa pod red. Rawicza Juliusza Gazeta Wyborcza 2005 polski 153
Encyklopedia t. 17 - simic÷syria praca zbiorowa pod red. Rawicza Juliusza Gazeta Wyborcza 2005 polski 154
Encyklopedia t. 18 - syrin÷trybu praca zbiorowa pod red. Rawicza Juliusza Gazeta Wyborcza 2005 polski 155
Encyklopedia t. 19 - trybu÷wielk praca zbiorowa pod red. Rawicza Juliusza Gazeta Wyborcza 2005 polski 156
Encyklopedia t. 20 - wielk÷żyzno praca zbiorowa pod red. Rawicza Juliusza Gazeta Wyborcza 2005 polski 157
17th ENFSI Annual Meeting praca zbiorowa Kriminalisticky Ustav Praha Policie CR 2005 angielski 1860
Entomologia sądowa - zastosowanie kryminalistyczno-prawne Brzóska Joanna Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji 2015 polski 2017
Enzymologia w obliczu wyzwań i możliwości XXI wieku praca zbiorowa pod red. Nowak Beaty A., Maciąg Moniki Wydawnictwo Naukowe Tygiel sp. z o.o. 2017 polski 2207
ESDA praca zbiorowa Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne 2014 polski 723
Etiologia i symptomatologia terroryzmu na świecie i w Polsce Gawron Magdalena Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego 2003 polski 223
Europejskie standardy ochrony praw człowieka a ustawodawstwo polskie praca zbiorowa pod red. Kłaka Pawła Czesława, Dyni Elżbiety Uniwersytet Rzeszowski 2005 polski 32
Ewidencja kryminalno-rozpoznawcza Mitura Henryk Departament Szkolenia i Doskonalenia zawodowego MSW 1972 polski 60
Ewolucja metod badań identyfikacyjnych pisma ręcznego Fajer Lucjan Uniwersytet Śląski 1981 polski 414
Fałszerstwa dokumentów publicznych. Poradnik praktyczny Wójcik Jerzy Wojciech TWIGGER 2005 polski 586
Fałszerstwa dzieł sztuki Wilk Dariusz Uniwersytet Jagieloński Wydział Prawa i Administracji 2014 polski 2027
Felietony na drodze Paprzycki Krzysztof Lech Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych 2005 polski 44
Feliks Dzierżyński. Nieustraszony żołnierz rewolucji 1877÷1926 Ochmański Jerzy Departament Szkolenia i Wydawnictw MSW 1980 polski 216
Filozofia 2. Ontologia, teoria poznania i ogólna metodologia nauk Matraszek Karol, Such Jan Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1989 polski 128
Filozofia 3. Filozoficzne problemy człowieka i społeczeństwa Cackowski Zdzisław Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1990 polski 240
Fizykochemiczne badania dekoracyjnych farb białych Czapnik Aneta Komenda Stołeczna Policji 2009 polski 482
Footwear impression evidence Bodziak J. William CRC Press 1995 polski 710
Forensic Watch. Błędy w opiniach biegłych a pomyłki sądowe. Możliwości i sposoby naprawy praca zbiorowa Fundacja Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych 2015 polski 1983
Forensic Watch. Ocena kompetencji biegłych sądowych. Oczekiwania i rekomendacje praca zbiorowa Fundacja Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych 2015 polski 1982
Forensics and Justice Wójcikiewicz Józef Józef Wójcikiewicz & Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa * Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" 2009 angielski 484
Fotografia źródłem dowodowym w procesie karnym Kryszkowski Zbigniew Departament Szkolenia i Doskonalenia zawodowego MSW 1973 polski 489
Funkcjonowanie przesądów w środowisku przestępczym Wojtczak Przemysław Uniwersytet Łódzki 2012 polski 677
Gangi motocyklowe. Od wydarzeń w Hollister po współczesne przejawy przestępczości zorganizowanej Pływaczewski Wiesław Difin SA 2018 polski 2235
Gangi polskie (aspekt kryminalistyczny) Berlak Marcin Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 2004 polski 236
Globalgraf Łuszczuk Andrzej, Łuszczuk Krystyn Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne 2011 polski 1858
Główne zagadnienia i kierunki filozofii Cackowski Zdzisław Książka i Wiedza 1977 polski 6
Gospodarka odpadami. Problematyka prawna i ekokryminologiczna praca zbiorowa pod red. Pływaczewskiego Wiesława, Buczyńskiego Szymona Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 2013 polski (streszcz.: angielski) 716
Grabieżcy kultury i fałszerze sztuki Świeczyński Jan Wydawnictwo Radia i Telewizji 1986 polski 1935
Hippisi. Kryminologiczne i kryminalistyczne aspekty ruchu hippisów oraz niektóre zjawiska towarzyszące Hanausek Tadeusz, Radziejewski Stanisław Departament Szkolenia i Doskonalenia zawodowego MSW 1975 polski 9
Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. Zarys dziejów instytucji i służb w latach 1764-1990 Misiuk Andrzej Wydawnictwo Difin 2015 polski 1951
Historia policji w Polsce od X wieku do współczesności Misiuk Andrzej Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Spółka z o.o. Grupa Kapitałowa WSiP SA 2008 polski 382
Historia sztuki nowożytnej - tom I Bochnak Adam Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1983 polski 601
Historia sztuki nowożytnej - tom II Bochnak Adam Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1983 polski 600
Identyfikacja osmologiczna - wpływ kosmetyków na identyfikację zapachu człowieka Trojak-Piętka Joanna Uniwersytet Śląski 2004 polski 231
Ilustrowany Atlas Historii Polski t. 5 - Okres II wojny światowej praca zbiorowa Rzeczpospolita 2007 polski 272
Imię i nazwisko w prawie polskim Ruczkowski Piotr Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipiskiego w Kielcach 2010 polski 2169
Informator o czasopismach i wydawnictwach ciągłych w zbiorach Centralnej Biblioteki Policyjnej Staliś Teresa, Kubuj Zofia, Leszczyńska Zenona Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 1998 polski 1480
Instrukcja obsługi zasadniczych elementów wyposażenia walizy Wrzos R-1 przeznaczonej dla ekip pogotowia wypadkowego Wydziału Ruchu Drogowego KW MO praca zbiorowa Zakład Kryminalistyki Komendy Głównej MO 1982 polski 1826
Instytucje badawcze w Policji. Społeczno-polityczne uwarunkowania zarządzania Tomaszycki Krzysztof Aerobus Jakub Kordel 2018 polski 2205
Internal Security 2013 January-June praca zbiorowa pod red. Bogdalskiego Piotra Akademia Policyjna w Szczytnie 2013 angielski 711
7th International Conference - Security Printing & Alternative Solutions In Central/Eastern Europe and Russia/CIS praca zbiorowa Pyrabelisk 2007 angielski 1862
14 International Congress - Criminalistics and forensic expertology:science, studies, practice;13-15 september 2018 Odessa, Ukraine t. 1 praca zbiorowa International Foundation of Development 2018 rosyjski 2122
14 International Congress - Criminalistics and forensic expertology:science, studies, practice;13-15 september 2018 Odessa, Ukraine t. 2 praca zbiorowa International Foundation of Development 2018 rosyjski 2121
11th International Forensic Symposium 24th÷27 September 2013 Bratislawa Slovak Republic. Journal Book of Articles praca zbiorowa pod red. Lamos Roberta Institute of Forensic Science Slovak Police Force 2013 angielski 1901
12th International Forensic Symposium 17th÷20th February 2015 Bratislawa Slovakia. Journal Book of Articles praca zbiorowa pod red. Lamos Roberta Institute of Forensic Science Slovak Police Force 2014 angielski 1948
9. International Symposium of Forensic Science 29.09÷2.10.2009, Pieslany Slowak Republik praca zbiorowa pod red. Lamos Roberta Kriminalististicki a ekspertizny ustaw Policajneho Zboru 2010 polski 510
10. International Symposium on Forensic Sciences praca zbiorowa pod red. Lamos Roberta Kriminalisticky a expertizny Ustav Policajneho Zboru 2011 angielski 620
Iure et facto praca zbiorowa pod red. Wójcikiewicza Józefa Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych 2006 polski 366
Ius est ars boni et aequi (Prawo jest sztuką, co dobre i słuszne) praca zbiorowa pod red. Żołny Marii Małgorzaty, Kapelańskiej-Pręgowskiej Julii Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa * Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" 2009 polski 391
Jak cię nie kochać Lwowie. Moje tęsknoty Kurtzówna Maria Goldruk 2005 polski 178
Jak nie tłumaczyć tekstów technicznych Voellnagel Andrzej Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 1985 polski 719
Jakość kształcenia w szkole wyższej praca zbiorowa pod red. Krajewskiego Józefa, Misiuka Andrzeja Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji 2002 polski 580
Jeden naród dwie kultury Himmelfarb Gertrude Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Sp. z o.o. 2007 polski 327
Jubileusz 40-lecia Zakładu Szkolenia Przewodników i Tresury Psów w Sułkowicach 1956-1996 Gołębiowska Jagoda Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 1996 polski (streszcz.: angielski, niemiecki, rosyjski, węgierski, francuski) 38
Jubileusz 5-lecia Centrum Szkolenia Policji praca zbiorowa pod red. Mościbrodzkiego Juliana Centrum Szkolenia Policji 1995 polski 68
Kapitał t. II Marks Karol Książka i Wiedza 1955 polski 749
Karnoskarbowa i kryminologiczna problematyka oszustwa podatkowego Wardak Zbigniew Uniwersytet Łódzki 2014 polski 1872
Karnoskarbowa i kryminologiczna problematyka oszustwa podatkowego Wardak Zbigniew Uniwersytet Łódzki 2014 polski 1922
Katalog dowodów w postępowaniu karnym praca zbiorowa pod red. Czarneckiego Pawła, Czerwińskiej Małgorzaty Wydawnictwo C.H. Beck 2014 polski 2092
Katalog książek wydawnictwa Arkady 50 lat praca zbiorowa Wydawnictwo ARKADY Sp. z o.o. 2007 polski 280
Kiedy kobieta zabija Majchrzyk Zdzisław Wydawnictwo Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2009 polski 445
Kodeks cywilny t. I, Komentarz Art.. 1-449 praca zbiorowa pod red. Gutkowskiego Macieja Wydawnictwo C.H. Beck 2016 polski 2102
Kodeks cywilny t. II, Komentarz Art.. 450-1088 praca zbiorowa pod red. Gutowskiego Macieja Wydawnictwo C.H. Beck 2016 polski 2103
Kodeks karny. Część szczególna. Tom I. Komentarz Art. 117-221 - 4. wydanie praca zbiorowa pod red. Królikowskiego Michała, Zawłockiego Roberta Wydawnictwo C.H. Beck 2017 polski 2128
Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz Art. 222-316 - 4. wydanie praca zbiorowa pod red. Królikowskiego Michała, Zawłockiego Roberta Wydawnictwo C.H. Beck 2017 polski 2129
Kodeks Karny. Komentarz, orzecznictwo. Wydanie II poszerzone i uaktualnione Wojciechowski Janusz Wydawnictwo "LIBRATA" Sp. z o.o. 2000 polski 1855
Kodeks podatnika. Podstawowe ustawy i akty wykonawcze praca zbiorowa pod red. Jurczewskiej Marzeny Wydawnictwo Prawno-Ekonomiczne INFOR 1999 polski 2186
Kodeks postępowania administracyjnego. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Akty wykonawcze. 22. wydanie praca zbiorowa Wydawnictwo C.H. Beck 2016 polski 2093
Kodeks pracy z komentarzem praca zbiorowa Rzeczpospolita 2008 polski 367
Kolacja z Janem Pawłem II Gawroński Jan Newsweek Polska 2005 polski 1940
Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku (Compendium of Accounting in Polish & English) t. 1 - A÷J Patterson Robert Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne Sp. z o.o. 2008 polski 459
Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku (Compendium of Accounting in Polish & English) t. III - S÷Ż Patterson Robert Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o.o. 2011 polski 613
Kompleksowa rekonstrukcja wypadków drogowych cz. 1. Problematyka kryminalistyczna Kaczmarek Krystyna Wydawnictwo Zakładu Kryminalistyki KG MO 1981 polski 466
Komunikacja społeczna w Policji Krzyna Izabela, Cichorz Tadeusz, Misiuk Andrzej Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji 2000 polski 37
Konferencja - Katastrofy - organizacja badań i specyfika ekspertyz a potrzeby społeczne i wymiaru sprawiedliwości - Warszawa 7.07.2010 r. praca zbiorowa Instytut Ekspertyz Sądowych 2010 polski 487
Konferencja PL.ID - Elektroniczne dokumenty tożsamości. Stan projektu, problemy i rozwiązania praca zbiorowa Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej 2010 polski 537
Konferencja prawników i psychiatrów nt.: Oczekiwania psychiatrii sądowej wobec prawa cz. 1 praca zbiorowa Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej 2006 polski 1856
Konferencja prawników i psychiatrów nt.: Oczekiwania psychiatrii sądowej wobec prawa cz. 2 praca zbiorowa Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej 2006 polski 1857
XIX Konferencja Zastosowanie metod Aas, ICP-OES i ICP-MS w analizie środowiskowej praca zbiorowa pod red. Szynkowskiej Iwony Małgorzaty, Garbosia Sławomira Politechnika Łódzka 2014 polski 1870
Konfrontacja. Studium karnoprawne i kryminalistyczne Łobacz Paweł Wydawnictwo C.H. Beck 2013 polski 2094
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej praca zbiorowa Kancelaria Sejmu 2001 polski 31
Konstytucja ZSRR praca zbiorowa Książka i Wiedza 1977 polski 227
Koty w worku, czyli z dziejów pojęć i rzeczy t. XII Kopaliński Władysław Rzeczpospolita 2007 polski 310
Kraftfahrzeug delikte Forker Armin Ministerium des Innern - Publikatiunsabteilung 1965 niemiecki 662
Piąta Krajowa Konferencja Biegłych Sądowych - z zakresu Ekonomii, Rachunkowości, Finansów, Organizacji i Zarządzania pod hasłem: Przeciwdziałanie patologiom gospodarczym. Częstochowa 19÷20 kwietnia 2007 praca zbiorowa pod red. Świątkowskiej-Rektorek Magdaleny Stowarzyszenie Rzeczoznawców Ekonomicznych 2007 polski 265
Kriminalisticka daktyloskopie Straus Jiřĭ, Porada Viktor a kolektiv Katedra Kriminalistiky Policejni Akademie Ceske Republiky Kriminalisticky Ustaw Praha Policie 2005 czeski 275
Kriminalistika praca zbiorowa pod red. Kryłowa I. F. Izdatielstwo Leningradskowo Uniwiersitieta 1976 rosyjski 759
Kriminalistika praca zbiorowa pod red. Mitriczew C. P. Wsiejuznyj Juridiczeskij Zaocznyj Institut 1966 rosyjski 740
Kriminalistika praca zbiorowa pod red. Wasiliewa Izdatielstwo Leningradskowo Uniwiersitieta 1971 rosyjski 1907
Kriminalistika praca zbiorowa pod red. Wiktorowa B.A., Biełkina R.S. Juridiczeskaja literatyra 1976 rosyjski 8
Kriminalistika i siudebnaja ekspertiza praca zbiorowa pod red. Kołmakow W. P. Ministerstwo Justicij YSSR 1971 rosyjski 756
VI - Kriminalistika ir teismo ekspertize: mokslas, studijos, praktika praca zbiorowa pod red. Malewskiego Henryka Lietuvos Kriminalistu Draugija 2011 litewski (streszcz.: angielski, rosyjski) 540
VII - Kriminalistika ir teismo ekspertize: mokslas, studijos, praktika. I dalis praca zbiorowa pod red. Malewskiego Henryka Lietuvos Kriminalistu Draugija 2011 litewski (streszcz.: angielski, rosyjski) 631
VII - Kriminalistika ir teismo ekspertize: mokslas, studijos, praktika. II dalis praca zbiorowa pod red. Malewskiego Henryka Lietuvos Kriminalistu Draugija 2011 litewski (streszcz.: angielski, rosyjski) 542
VII - Kriminalistika ir teismo ekspertize: mokslas, studijos, praktika. III dalis praca zbiorowa pod red. Malewskiego Henryka Lietuvos Kriminalistu Draugija 2011 litewski (streszcz.: angielski, rosyjski) 536
XIII Kriminalistika ir teismo ekspertologija: mokslas, studijos, praktika. I dalis praca zbiorowa pod red. Malewskiego Henryka Lietuvos Teismo Ekspertizes Centras 2017 rosyjski, angielski, litewski 2097
XIII Kriminalistika ir teismo ekspertologija: mokslas, studijos, praktika. II dalis praca zbiorowa pod red. Malewskiego Henryka Lietuvos Teismo Ekspertizes Centras 2017 rosyjski, angielski, litewski 2098
Kriminalistika IR Teismo, Eksperyze: mokslas, studijos, praktika praca zbiorowa Mykolo Romerio Universitetas 2007 rosyjski, angielski, litewski 190
Kriminalistika: probliemy, tendencii, perspektiwy Biełkin R. S. Juridiczeskaja literatyra 1987 rosyjski 755
Krótka broń palna - zagadnienia wybrane Nawrotek Jerzy, Kazimierski E. Franciszek Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa * Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" 2011 polski 594
Kryminalistyczna identyfikacja śladów stóp Borkowski Krzysztof Uniwersytet Warszawski 2012 polski 692
Kryminalistyczna problematyka etiologii samobójstw w aglomeracji warszawskiej w latach 1995÷2001 Pintara Anna Wyższa Szkoła Handlowa im. Ryszarda Łazarskiego 2003 polski 219
Kryminalistyczna problematyka kradzieży dóbr z gier komputerowych Kasprzak Andrzej Wojciech Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2013 polski 1890
Kryminalistyczna problematyka pożarów Hołyst Brunon Zakład Kryminalistyki KG MO 1962 polski 293
Kryminalistyczne aspekty syndromu wypalenia zawodowego Kowalczyk Marta Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 2008 polski 433
Kryminalistyczne aspekty wykorzystania głosu ludzkiego w audytywnych metodach badań fonoskopijnych Harasimowicz Anna Karolina Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 2006 polski 428
Kryminalistyczne badania broni i amunicji według obowiązującej wykładni prawa Sas Katarzyna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 2003 polski 222
Kryminalistyczne badania dokumentów - Przewodnik bibliograficzny 1945÷1986 Buduj Emil Wydawnictwo Instytutu Kryminalistyki MSW 1989 polski 544
Kryminalistyczne badania dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy państwowej - z wykorzystaniem optycznych metod badawczych Kubiś-Kuras Anna Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej 2016 polski 2019
Kryminalistyczne badania pismoznawcze praca zbiorowa pod red. Grzeszyka Czesława Czesław Grzeszczyk; druk ZNiW 2006 polski 160
Kryminalistyczne badania testamentów Grzeszyk Czesław, Szklanko Magdalena Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji 1997 polski 569
Kryminalistyczne badanie śladów obuwia Rodowicz Leonarda Wydawnictwo Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP 2000 polski 373
Kryminalistyczne metody identyfikacji zwłok ludzkich Bielińska-Robak Anna Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego 2008 polski 432
Kryminalistyczne problemy poszukiwania osób zaginionych Sławik Karol Departament Szkolenia i Doskonalenia zawodowego MSW 1978 polski 752
Kryminalistyczne problemy zapobiegania oszustwom zaliczkowym (nigeryjskim) Wójcik Jerzy Wojciech Jerzy Wojciech Wójcik i TNOiK "Dom Organizatora" 1996 polski 582
Kryminalistyczno-kryminologiczne aspekty kradzieży dóbr kultury w Polsce w latach 1946÷1977 Rydzek Tadeusz Departament Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego MSW 1983 polski 664
Kryminalistyczno-prawne aspekty użycia broni i urządzeń pneumatycznych Mańkowski Daniel Uniwersytet Warszawski 2012 polski 683
Kryminalistyka Hołyst Brunon Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1973 polski 102
Kryminalistyka praca zbiorowa pod red. Widackiego Jana C.H. Beck 1999 polski 165
Kryminalistyka praca zbiorowa pod red. Widackiego Jana Wydawnictwo C.H.BECK 2008 polski 618
Kryminalistyka - czyli rzecz o metodach śledczych Gruza Ewa, Goc Mieczysław, Moszczyński Jarosław Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne Sp. z o.o. 2008 polski 395
Kryminalistyka - jedność nauki i praktyki; przegląd zagadnień z zakresu zwalczania przestępczości praca zbiorowa pod red. Goca Mieczysław, Tomaszewskiego Tadeusza, Lewandowskiego Remigiusza volumina.pl Daniel Krzanowski 2016 polski 2051
Kryminalistyka - jedność nauki i praktyki; przegląd zagadnień z zakresu zwalczania przestępczości. Wydanie II - uzupełnione praca zbiorowa pod red. Goca Mieczysław, Tomaszewskiego Tadeusza, Lewandowskiego Remigiusza Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne 2016 polski 2202
Kryminalistyka - wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej Kulicki Mariusz, Kwiatkowska-Darul Violetta, Stępka Leszek Uniwersytet Mikołaja Kopernika 2005 polski 257
Kryminalistyka - wyd. IV Hołyst Brunon Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1981 polski 104
Kryminalistyka - wyd. V Hołyst Brunon Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1983 polski 107
Kryminalistyka - wyd. VII Hołyst Brunon Wydawnictwa Prawnicze PWN 1993 polski 72
Kryminalistyka - wyd. VIII Hołyst Brunon Wydawnictwa Prawnicze PWN 1996 polski 77
Kryminalistyka - wyd. X Hołyst Brunon Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2004 polski 79
Kryminalistyka - wyd. XI zmienione Hołyst Brunon LexisNexis 2007 polski 175
Kryminalistyka 4. wydanie praca zbiorowa pod red. Widackiego Jana Wydawnictwo C.H. Beck 2018 polski 2203
Kryminalistyka dla prawa prawo dla kryminalistyki praca zbiorowa pod red. Kwiatkowskiej-Wójcikiewicz Violetty Autorzy artykułów & Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa * Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "DOM ORGANIZATORA" 2010 polski 552
Kryminalistyka i ekspertologia sądowa: nauka, studia, praktyka. 12 praca zbiorowa Uniwersytet Warszawski 2016 polski, litewski, angielski 2050
Kryminalistyka i nauki penalne wobec przestępczości praca zbiorowa pod red. Kołeckiego Huberta Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 2008 polski 335
Kryminalistyka w pracy służb specjalnych i porządku publicznego. Wybrane problemy praca zbiorowa pod red. Hołysta Brunona, Potejko Piotra, Laskowskiego Dariusza Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie 2014 polski 1947
Kryminalistyka w walce z przestępczością praca zbiorowa pod red. Rosół Anny, Słobosza Jacka, Mięsiak Pawła Szkoła Policji w Katowicach 2013 polski 1895
Kryminalistyka. 13. wydanie Hołyst Brunon Wolters Kluwer 2018 polski 2104
Kryminalistyka. Wczoraj - dziś - jutro. Materiały z Sympozjum z okazji XXX-lecia Zakładu Kryminalistyki KG MO 13.03.1986 r. praca zbiorowa pod red. Rydzka Tadeusza Wydawnictwo Zakładu Kryminalistyki KG MO 1986 polski 728
Kryminalistyka. Zarys systemu Kasprzak Jerzy, Młodziejowski Bronisław, Kasprzak Wojciech Wydawnictwo Difin 2015 polski 1934
Kryminalistyka. Zarys wykładu - wyd. II Hanausek Tadeusz Kantor Wydawniczy "ZAKAMYCZE" 1997 polski 95
Kryminogeneza w ujęciu kryminologii humanistycznej Tyszkiewicz Leon Uniwersytet Śląski 1997 polski 503
Kryminologia Hołyst Brunon Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis sp.z o.o. 2007 polski 208
Kryminologia wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych. praca zbiorowa pod red. Kędzierskiej Grażyny, Pływaczewskiego Wiesława Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2010 polski 467
Kryminologiczne aspekty chuligaństwa stadionowego. Studium teoretyczno-empiryczne Bajda Karol Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2019 polski 2206
Kryteria oceny wniosków praca zbiorowa P.U.H. Alians Sp. z o.o. polski 665
Kształtowanie się nawyku pisarskiego Stęchły Ewa Uniwersytet Śląski Wydział Prawa i Administracji 2014 polski 2028
Kuba Rozpruwacz i inni praca zbiorowa pod red. Kwiatkowskiej-Wójcikiewicz Violetty Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2015 polski 1958
Kultura a zbrodnia Chmiel-Antoniuk Paulina, Duda Maciej, Ickiewicz-Sawicka Magdalena Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej 2018 polski 2231
Lasy Ituri. Wspomnienia z podróży Sapieha Leon Xiążę Lettra-Graphic 2006 polski 182
40 lat Sekcji Psychiatrii Sądowej. Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego praca zbiorowa pod red. Majchrzyka Zdzisława Oficyna Wydawniczo-poligraficzna "Adam" 2016 polski 2053
40 lat Sekcji Psychiatrii Sądowej. Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego praca zbiorowa pod red. Majchrzyka Zdzisława Oficyna Wydawniczo-poligraficzna "Adam" 2016 polski 2054
Legionowski ośrodek szkolenia służby bezpieczeństwa cz. III praca zbiorowa pod red. Witkowskiej Grażyny Wyższa Szkoła Oficerska MSW 1989 polski 67
Lekarska kryminalistyka Knobloch Edward Státni Zdravotnické Nakladatelství 1999 czeski 89
Leksykon kryminalistyki Bartnik Monika, Lis Wojciech Wydawnictwo C.H. Beck 2016 polski 2116
Leksykon kryminologii Kuć Małgorzta Wydawnictwo C.H. Beck 2015 polski 2115
Leksykon polskiego przedsiębiorcy - wszystko o finansowaniu Twojego przedsiębiorstwa praca zbiorowa Factory Business 2011 polski 581
Leksykon prawa karnego - część ogólna praca zbiorowa pod red. Daniluka Pawła Wydawnictwo C.H. Beck 2018 polski 2114
Leksykon prawa karnego procesowego praca zbiorowa pod red. Cieślaka Wojciecha, Woźniewskiego Krzysztofa Wydawnictwo C.H.Beck 2012 polski 2113
Leon Petrażycki and Contemporary Legal Pluralism - 4.03.2011 praca zbiorowa Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 2011 polski, angielski, rosyjski 506
Logika praktyczna Ziembiński Zygmunt Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1975 polski 735
Logika. 3. wydanie Nieznański Edward Wydawnictwo C. H. BECK 2011 polski 2091
Martyrologia policjantów woj. poznańskiego II RP praca zbiorowa pod red. Smolarka Zenona, Borowskiego Andrzeja Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie 2010 polski 465
Matecki praca zbiorowa Winkowski Sp. z o.o. 2006 polski 200
Materiały II Krajowej Kursokonferencji - „Kryminalistyka w technice samochodowej '98" praca zbiorowa pod red. Patejuk Aleksy Krajowe Stowarzyszenie Ekspertów, Biegłych Sądowych i Tłumaczy Przysięgłych 1998 polski 747
Metodologiczna charakterystyka kryminalistyki Konieczny Jerzy Uniwersytet Śląski 1984 polski 96
Metodologiczne modele śledztwa Ibek Anna Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 2011 polski 644
Metody i formy działań policji w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępstw nieletnich na przykładzie sekcji do spraw nieletnich w Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie Mikołajewska Monika Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 2003 polski 217
Metody nielegalnej produkcji kart magnetycznych Szcześniak Sylwester Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 2003 polski 221
Metody sztucznej inteligencji w analizie logów systemowych Czechowicz Bartłomiej, Stryjewski Wojciech Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków 2009 polski 473
Metody sztucznej inteligencji w działaniach na rzecz bezpieczeństwa publicznego praca zbiorowa pod red. Nawareckiego Edwarda, Dobrowolskiego Grzegorza, Kisiel-Dorohinickiego Marka Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej 2009 polski 496
Metodyka badań daktyloskopijnych - wnioskowanie oraz identyfikacja Miernik Sławomir Wydawnictwo Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji 1996 polski 733
Metodyka ćwiczeń Wachowski Ireneusz Centrum Szkolenia Policji 1995 polski 66
Metropolita Sawa - Doktor Honoris Causa Uniwersytetu w Białymstoku praca zbiorowa Uniwersytet Białostocki 2001 polski 517
Mianownictwo przedmiotów oględzin Goc Mieczysław, Kasprzak Jerzy Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 1997 polski 51