W dniu 25 listopada 2016 roku w siedzibie Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom XVII Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska „Na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki”. …

Konkurs Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego
im. Prof. Tadeusza Hanauska Na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki

Od 1999 r. Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne corocznie organizuje konkurs na pracę roku z dziedziny kryminalistyki. Jego głównym celem jest popularyzacja kryminalistyki oraz przegląd jej najnowszych osiągnięć. Do konkursu mogą być zgłaszane prace habilitacyjne, rozprawy doktorskie, prace magisterskie, dyplomowe oraz publikacje z dziedziny kryminalistyki. W 2002 r. nadano mu nazwę Konkursu im. Profesora Tadeusza Hanauska na pracę roku z dziedziny kryminalistyki.

Regulamin przyznawania nagród Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego w Konkursie
im. Prof. Tadeusza Hanauska Na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki.


W dniu 10 grudnia 2015 roku na Uniwersytecie Warszawskim wręczono nagrody laureatom XVI Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska „Na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki”.

Protokół z posiedzenia Jury XVI Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska.


W dniu 14 października 2016 roku odbyło się posiedzenie Jury XVII Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska „Na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki”.
Na konkurs wpłynęło 14 prac z różnych środowisk kryminalistycznych. Oceniając prace – Jury kierowało się ich poziomem naukowym, aktualnością poruszanej tematyki, nowatorstwem w podejściu do tematyki, jak również szczególnym znaczeniem dla praktyki i oparciem wniosków na wynikach badań empirycznych. Wszystkie zgłoszone prace były opublikowane lub obronione w roku 2015.
W protokole z posiedzenia Jury przedstawiono nagrodzone i wyróżnione prace.
W dniu 25 listopada 2016 roku w siedzibie Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom XVII Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska „Na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki”.

Protokół z posiedzenia Jury XVII Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska.

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top