Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne patronem medialnym książki „Psychologia kryminalistyczna. Diagnoza i praktyka” autorstwa Prof. Brunona Hołysta

PUBLIKACJE POLECANE PRZEZ POLSKIE TOWARZYSTWO KRYMINALISTYCZNE

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne zostało patronem medialnym książki „Psychologia kryminalistyczna. Diagnoza i praktyka” autorstwa Prof. Brunona Hołysta.

Poznaj umysł sprawców przestępstw

Nakładem wydawnictwa Difin ukazało się w sprzedaży kolejne 4 wydanie „Psychologii kryminalistycznej”. Różni się ono znacząco od poprzednich wydań. Dodano podtytuł „Diagnoza i praktyka” wskazujący na zakres podręcznika oraz zrezygnowano z omówienia problemów metodologii badań (poprzednio – część druga), zawartego w wydaniu 3. Uwzględniono natomiast wiele nowych problemów istotnych z punktu widzenia psychologii kryminalistycznej.

Przy omawianiu zagadnień motywacji zachowań agresywnych sprawców przestępstw dodano uwagi dotyczące istoty agresji relacyjnej. Chodzi tu o tendencję do przejawiania zachowań skierowanych na niszczenie relacji społecznych innych osób. Wprowadzono nową część szóstą Wybrane zjawiska społeczne stanowiące potencjalne zagrożenia. Dotyczy ona agresji w ruchu drogowym. Ważną problematykę stanowi również destruktywna rola nienawiści w przestrzeni publicznej – chodzi tu w szczególności o podstawowe emocje, generowanie stanów emocjonalnych, narcyzm, marzenia senne i fantazje, pojęcie uprzedzenia, ignorancję, nienawiść, postępowanie karne, typologię sprawców.

Na uwagę zasługują także manipulacje w relacjach interpersonalnych. W tym zakresie omówiono: pojęcie manipulacji, czynniki kształtujące zaufanie, metody manipulacji, zagadnienie makiawelizmu, wykrywanie kłamstwa, analizę kłamstwa, strategie ustalania prawdy.

Wyjątkową aktualność wykazuje problematyka relacji lekarza z pacjentem – zwrócono tu uwagę na: prawa pacjenta, tajemnicę lekarską, autonomię pacjenta, pozycję lekarza rodzinnego, efektywność leczenia i problematykę stresu w pracy lekarza. Nowym zagadnieniem jest również moralność podatkowa. Analizie poddano: obowiązek podatkowy, uchylanie się od opodatkowania, poziom moralności podatkowej, subiektywną sprawiedliwość podatkową.

Ciekawą problematykę przedstawiają zachowania nieproduktywne w miejscu pracy. Wymienić tu należy: ogólne pojęcie zachowań nieproduktywnych, zachowania nieproduktywne jako reakcję obronną, kontrolę w pracy i zapobieganie nieproduktywnym zachowaniom.

Z uwagi na zakres treści nie tylko studenci z wydziałów psychologii, socjologii, prawa i pedagogiki, lecz również pracownicy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości będą mogli zaznajomić się z problemami, które są tak ważne w procesie dochodzenia do prawdy.

Wydawnictwo Difin, 2018.

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top