„BIEGŁY W SĄDZIE”. Szanowni Państwo! Informujemy, że szkolenie odbędzie się 27 grudnia 2021 r. Więcej informacji

Kurs dla Biegłych Sądowych
„Biegły w sądzie”

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne, wychodząc naprzeciw postulatom środowiska biegłych, zgłaszanym podczas Kongresów Nauk Sądowych, podejmuje inicjatywę zorganizowania szkoleń dla biegłych z zakresu zagadnień prawa dowodowego, zasad wydawania opinii, podstawowych uprawnień i obowiązków biegłego oraz prezentacji opinii przez sądem.
Proponujemy 8-godzinne szkolenie podstawowe „BIEGŁY W SĄDZIE” w formie wykładu interaktywnego obejmującego tematy:
Szkolenie podstawowe – ramowy program zajęć:
1. Przepisy obowiązujące biegłych;
2. Ochrona prawno-karna biegłego;
3. Zasady odpowiedzialności biegłego za wydane opinie;
4. Podstawy prawne opiniowania w procesie;
5. Prawa i obowiązki biegłego;
6. Układ opinii;
7. Rola tzw. opinii prywatnych;
8. Zasady oceny opinii biegłego w procesie;
9. Psychologiczne i prawne podstawy przesłuchania biegłego;
10. Przesłuchanie biegłego przed sądem;
11. Błędy w procesie wydawania i oceny opinii;
12. Etyka a biegły.
Wykłady prowadzą wybitni znawcy tej problematyki, nauczyciele akademiccy z tytułami profesorskimi, pełniący równocześnie funkcje biegłych sądowych.
Szkolenie dedykowane jest opiniującym ekspertom i biegłym, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje, a także osobom, które zamierzają wpisać się na listę biegłych sądowych.


Informacja o szkoleniu PTK „Biegły w sądzie” – PDF


Harmonogram zajęć „Biegły w sądzie” – PDF


Karta uczestnictwa w szkoleniu – „Biegły w sądzie” – DOC


Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top