Plan spotkań naukowych, wykładów, seminariów w Polskim Towarzystwie Kryminalistycznym w roku 2017


Plan spotkań naukowych, wykładów i seminariów
w Polskim Towarzystwie Kryminalistycznym w roku 2017

 1. Banknoty stare i nowe, autentyczne i fałszywe – mgr Robert Nesterowicz (17 marca 2017 r.).
 2. Ustawa o dokumentach publicznych – mgr inż. Marek Borowski, MSWiA (kwiecień 2017 r.).
 3. Zastosowanie ekspertyz lingwistycznych w sprawach sądowych i postępowaniach prokuratorskich
  – dr Jolanta Piwowar, UWM w Olsztynie (maj 2017 r.).
 4. Entomologia kryminalistyczna – mgr Paweł Leśniewski, mgr Leszek Koźmiński, Szkoła Policji w Pile (czerwiec 2017 r.).
 5. Wykorzystanie komputerowych technik pomiarowych w badaniach pismoznawczych
  – dr hab. prof. nadzw. WSB Mieczysław Goc, PTK, WSB; mgr Andrzej Łuszczuk, PTK;
  mgr inż. Krystyn Łuszczuk, PTK (wrzesień 2017 r.).
 6. Seminarium nt. Czy możliwe jest opiniowanie kategoryczne w ekspertyzach kryminalistycznych?
  – dr hab. prof. UWM. Jarosław Moszczyński, UWM w Olsztynie; dr hab. prof. UO Jerzy Konieczny, Uniwersytet Opolski (październik 2017 r.).

Dokładna data spotkań zostanie podana w terminie późniejszym.

Wykłady i szkolenia

1. Wykłady dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach
(13 stycznia 2017 r.).

Tematy:

 • Badania wariograficzne – mgr Dariusz Jerzewski
 • Identyfikacja pisma ręcznego i podpisów – mgr Kamila Nowicka Kiliś
 • Postęp w badaniach pisma ręcznego i dokumentów – dr hab. prof. nadzw. WSB Mieczysław Goc
 • Badania techniczne dokumentów – inż. Marek Miron

2. Szkolenie dla prokuratorów Okręgu Warszawskiego (szkolenie zamknięte, 10 marca 2017 r.), obejmujące następujące zagadnienia:

 • Badanie wieku pisma,
 • Ocena kolejności zapisów na dokumentach, w tym również zapisów niekrzyżujących się
  (np. podpisów złożonych in blanco),
 • Ocena cech wskazujących na kseromontaż dokumentów,
 • Wykorzystanie technik komputerowych w badaniach pismoznawczych.

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top