OSOBY ODZNACZONE MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO

  • prof. dr hab. Mariusz Kulicki – wieloletni prezes Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, od 2005 r. prezes honorowy PTK,w latach 1969-2002 kierownik Katedry Kryminalistyki UMK w Toruniu, autor wielu prac oraz podręcznika “Kryminalistyka”, współorganizator wielu konferencji i sympozjów PTK, specjalista w zakresie badań wariograficznych, dokumentów i broni, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekspertów Sądowych Badania Pisma,
  • mgr Eugeniusz Grzechnik – w latach 1997-2005 dyrektor Biura Ekspertyz Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego i współorganizator Biura, współorganizator konferencji i seminariów Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, wieloletni ekspert z zakresu badań dokumentów,
  • prof. dr hab. Brunon Holyst – inicjator, współzałożyciel i członek honorowy Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Autor około tysiąca publikacji, w tym znanych podręczników “Kryminalistyka”, “Kryminologia”, “Wiktymologia”, “Psychologia kryminalistyczna”. Rektor Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie, Kierownik Europejskiego Podyplomowego Studium Problematyki Przestępczości Uniwersytetu Łódzkiego, Prezes Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, Redaktor Naczelny EuroCryminology,
  • prof. dr hab. Andrzej Bulsiewicz – wieloletni Prezes Oddziału Kujawsko-pomorskiego Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, wybitny znawca prawa karnego procesowego i kryminalistyki, w tym między innymi problematyki badań wariograficznych, autor wielu publikacji z tych dziedzin nauki.

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top