Z okazji 60-lecia powstania Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie, w dniach 20-22 września 2017 roku, odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Kryminalistyka – Nauka, Nowoczesne Technologie”

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „KRYMINALISTYKA – NAUKA, NOWOCZESNE TECHNOLOGIE”

Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wraz z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica oraz Katedrą Kryminalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „KRYMINALISTYKA – NAUKA, NOWOCZESNE TECHNOLOGIE”, która odbędzie się w dniach 20-22 września 2017 r. w Krakowie.
Konferencja uświetni 60-lecie powstania Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
Podstawowym założeniem konferencji jest utworzenie interdyscyplinarnej przestrzeni współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie wykorzystania narzędzi kryminalistycznych i prawnych w celu poprawy bezpieczeństwa. Przedsięwzięcie to jest współorganizowane przez wiodące podmioty zajmujące się na co dzień praktycznymi i naukowymi rozwiązaniami w zakresie kryminalistyki.
Celem konferencji jest prezentacja prac badawczych, wymiana doświadczeń związanych z kryminalistyką i współpracy teoretyków i praktyków z zakresu kryminalistyki. Eksperci, praktycy, pracownicy naukowi i zaproszeni goście zapoznają się z najnowszymi osiągnięciami i wykorzystaniem sprzętu do badań kryminalistycznych.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej konferencji: http://www.konferencjalkkwp.h2g.pl

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top