fiszka_PL-dobre
Międzynarodowy Festiwal Kryminalistyki 28-30 września 2016 r. Warszawa

UW brama

Informujemy, że w dniach 28 – 30 września 2016 r. w Warszawie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach Międzynarodowego Festiwalu Kryminalistyki, odbędzie się IX Zjazd Katedr Kryminalistyki (organizator: Katedra Kryminalistyki WPiA UW) oraz
12. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kryminalistyka i Ekspertologia Sądowa: Nauka, Studia, Praktyka” (organizatorzy: Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne, Uniwersytet Warszawski, Litewskie Towarzystwo Kryminalistyczne oraz Centrum Ekspertyzy Sądowej MS Republiki Litewskiej).

Więcej informacji na stronie: www.fk.uw.edu.pl

Komunikat – Zaproszenie pobierz PDF

Karta uczestnictwa w Zjeździe Katedr Kryminalistyki pobierz DOC

Karta uczestnictwa w 12. Miedzynarodowej Konferencji Naukowej pobierz DOC

Международный фестиваль криминалистики в Варшавском университете – Скачать DOC

АНКЕТА УЧАСТНИКА – Скачать DOC

International Criminalistics Festival In Warsaw University – download DOC

Registration form – download DOC

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top