“Jubileusz prof. dr hab. Ryszarda Słomskiego”

Prezes Oddziału Warszawskiego – dr Aleksandra Tucholska-Lenart uczestniczyła w uroczystych obchodach Jubileuszu 70-lecia Urodzin i 48-lecia pracy zawodowej prof. dr hab. Ryszarda Słomskiego – Dyrektora Instytutu Genetyki Człowieka oraz Kierownika Katedry Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, które odbywały się dnia 21 stycznia w BIOCENTRUM UP pod patronatem honorowym Rektora – prof. dr hab. Jana Pikula. Dostojny Jubilat, którego wybitne zasługi dla rozwoju polskiej biologii kryminalistycznej uhonorowane zostały w 2009 roku przez Zarząd Główny i Radę Naukową Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, wygłosił wykład okolicznościowy pt. “Dziedzictwo, doświadczenie, nauka” będący podsumowaniem Jego bogatych dokonań naukowych i dydaktycznych. Podczas uroczystości, decyzją Kapituły Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, otrzymał niezwykle prestiżową godność “Lidera Pracy Organicznej”.
Więcej na https://www.puls.edu.pl/

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top