IV Konferencja Kryminalistyczna „Znaczenie śladów kryminalistycznych w rekonstrukcji przebiegu zdarzenia” Kraków 21 października 2019 r

IV Konferencja kryminalistyczna

„Znaczenie śladów kryminalistycznych w rekonstrukcji przebiegu zdarzenia”

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konferencji naukowej dotyczącej znaczenia śladów kryminalistycznych, która odbędzie się w dniu:

21 października 2019 roku w Krakowie

Podstawowym celem konferencji jest prezentacja możliwości identyfikacji śladów oraz dyskusja na temat wykorzystania wyników badań śladów w postępowaniu przygotowawczym, a także ocena wartości dowodowej mikrośladów. W ramach spotkania przedstawione zostaną referaty dotyczące śladów kontaktowych, takich jak pojedyncze włókna, drobiny lakieru, tworzywa i szkła, a także śladów po wystrzale z broni palnej i po pożarze oraz śladów biologicznych. Konferencja stanowi doskonałą okazję do integracji środowisk związanych z wymiarem sprawiedliwości, tj. ekspertów kryminalistyki i organów procesowych.
Zapraszamy serdecznie do udziału gremia prawnicze mając nadzieję, że bezpośredni kontakt biegłych z przedstawicielami środowisk prawniczych umożliwi wymianę myśli i przyczyni się do jeszcze lepszej współpracy, a także pomoże w rozwiązaniu istotnych problemów różnych dyscyplin nauk sądowych.
Jednocześnie informujemy, że dodatkowe informacje (m.in. harmonogram konferencji) znajdą Państwo na stronie https://kryminalistyka.ies.gov.pl
Zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy uprzejmie o kontakt mailowy:
jzieba@ies.krakow.pl
epolanska@ies.gov.pl

lub telefoniczny pod numer:
12 61 85 765 (Janina Zięba-Palus)
12 61 85 726 (Ewa Polańska).

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top