Wykłady dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych z Kielc.

Informujemy, że w dniu 21 marca 2014 r, w siedzibie Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego w Warszawie odbyły się wykłady dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych z Kielc. W wykładach uczestniczyło 31 studentów.
Tematy wykładów:

  • „Nowe metody i techniki badawcze w ekspertyzie pismoznawczej”  – dr Mieczysław Goc
  • „Badanie kolejności krzyżujących się i nie krzyżujących grafizmów” – inż. Marek Miron
  • „Problematyka badań wariograficznych  – aspekty prawne i kryminalistyczne – mgr
    Dariusz Jerzewski
  • „Problematyka zwalczania fałszerstw pieniędzy” –  mgr Marek Kamiński

W dniu 27 marca 2014 r. odbyły się wykłady dla członków Koła Naukowego Kryminalistyki Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz policjantów Garnizonu Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. W wykładach uczestniczyło 37 osób. Tematy wykładów:

  • „Nowe metody i techniki badawcze w ekspertyzie pismoznawczej”  – dr Mieczysław  Goc
  • „Badanie kolejności krzyżujących się i nie krzyżujących grafizmów” – inż. Marek Miron

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top