Informacja o zbiórce środków pieniężnych na cele rehabilitacji i leczenia Pana dr. Tomasza Bednarka

Na podstawie decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji nr 45/2014 z dnia 27.01.2014 r.w okresie od 1.02.2014 r. do 31.01.2015 r. zebrano, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 12 1090 2851 0000 0001 2236 0060, kwotę zł 10 358,00 (słownie: dziesięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem zł) na cele rehabilitacji i leczenia naszego Kolegi Pana dr. Tomasza Bednarka. Z zebranej kwoty wydatkowano 4 760,00 zł na opłacenie turnusu rehabilitacyjnego dla Pana Tomasza Bednarka w miesiącu kwietniu 2015 r. Pozostała kwota w wysokości zł 5 598,00 została wydana na opłacenie turnusu rehabilitacyjnego w grudniu 2017 roku.
Zarząd PTK

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top