II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Komparatystyka prawnicza – wiele dziedzin, wiele rozwiązań prawnych”
16-18 marca 2016 r. Toruń

ius et lex logo                         logo PMP

Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego Publicznego UMK działające pod opieką dr Marcina Kałduńskiego przy Katedrze Prawa Międzynarodowego oraz Studenckie Koło Naukowe Prawa Porównawczego „Ius et Lex” działające pod opieką dr Karola Dobrzenieckiego przy Katedrze Teorii Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, serdecznie zapraszają Studentów i Doktorantów na II Międzynarodową Konferencję Naukową „Komparatystyka prawnicza – wiele dziedzin, wiele rozwiązań prawnych”, która odbędzie się w dniach 16-18.03.2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu.

Współcześnie rzeczywistość, w której żyjemy, nie ogranicza się wyłącznie do miasta czy państwa, którego jesteśmy obywatelami. Świat stał się globalną wioską. W związku z tym dla prawników znajomość wyłącznie prawodawstwa krajowego okazuje się być niewystarczająca, ponieważ – po pierwsze problemy, z którymi przychodzi nam się zmierzyć coraz częściej są osadzone w prawie dwóch (lub więcej) państw, a po drugie ustawodawca uchwalając nowe prawa sięga także do dorobku prawnego innych krajów. Warto zatem przyjrzeć się jak określone instrumenty prawne funkcjonują w swoich rodzimych państwach. Konieczne zatem jest sięganie dalej, czyli zapoznanie się z rozwiązaniami prawnymi przyjętymi w innych państwach. Dlatego Organizatorzy zdecydowali się na zorganizowanie Konferencji poświęconej szeroko rozumianej komparatystyce prawniczej.

W pierwszym dniu Konferencji debatować będziemy nad prawem międzynarodowym – motywem przewodnim jest Organizacja Narodów Zjednoczonych.
Drugi dzień poświęcony będzie zagadnieniom prawa cywilnego – prawa cywilnego materialnego i postępowania cywilnego, a także rozwiązaniom w zakresie prawa prywatnego międzynarodowego.
Trzeci dzień to dzień prawa karnego – materialnego, procesowego i wykonawczego.
Wskazaną powyżej tematykę omawiać będziemy zarówno w kontekście rozwiązań prawnych w Polsce, jak i za granicą, a także porównania tych rozwiązań w różnych państwach.

Więcej informacji na: https://www.facebook.com/events/219759761690754/

Serdecznie zapraszamy.
Organizatorzy

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top