W dniu 3 grudnia 2018 roku, na Uniwersytecie Rzeszowskim, odbędzie się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Oblicza współczesnej przestępczości: przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu”. Patronat Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego


Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR, Kolegium Dziekańskie, Pracownicy Pracowni Kryminologii i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Studenci zrzeszeni w Kole Naukowym Kryminologii, Kryminalistyki i Medycyny Sądowej Uniwersytetu Rzeszowskiego mają zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w II Edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Oblicza współczesnej przestępczości: przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu”. Wydarzenie to objęte zostało patronatem Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.

Niniejszą Konferencję, należy traktować jako przyczynek do wymiany poglądów kryminalistyków, kryminologów i medyków sądowych, a także teoretyków i praktyków prawa.

Konferencja odbędzie się 3 grudnia 2018 roku od godziny 9:00 w głównej auli konferencyjnej (budynek A0 Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Pigonia 1).

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej: http://www.ur.edu.pl/

Wyrażamy nadzieję, iż nasza propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem, czego potwierdzeniem będzie udział w Konferencji.

Z wyrazami szacunku
Organizatorzy

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top