Harmonogram przedsięwzięć szkoleniowych i naukowo – organizacyjnych zaplanowanych w 2019 roku

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ SZKOLENIOWYCH I NAUKOWO-ORGANIZACYJNYCH ZAPLANOWANYCH W 2019 ROKU

1. Wykłady i zajęcia [praktyczne dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach (18 stycznia 2019 r.) – siedziba PTK, Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300.
Tematy:

 • Rola Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego w rozwoju polskiej kryminalistyki – dr hab. prof. nadzw. WSB Mieczysław Goc
 • Postęp w badaniach pisma ręcznego i dokumentów – dr hab. prof. nadzw. WSB Mieczysław Goc, mgr Kamila Nowicka Kiliś
 • Badania techniczne dokumentów– inż. Marek Miron
 • Badania wariograficzne – mgr Dariusz Jerzewski
 • Daktyloskopia w praktyce śledczej – mgr Eustachy Łabaj
 • 2. Szkolenie pt. Biegły w Sądzie (16 marca 2019 roku oraz pierwsza połowa czerwca 2019 r.) – szkolenie prowadzi prof. dr. hab. Ewa Gruza z Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Miejsce szkolenia – siedziba PTK, Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300.

  3. Wykład otwarty pt. Współczesne podejście do oceny wiarygodności wersji zdarzenia. Do wygłoszenia wykładu połączonego z dyskusją zaprosiliśmy prof. dr. hab. Grzegorza Zadorę z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Wykład zaplanowano na dzień 26 kwietnia 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego w Warszawie przy ul. Zgoda 11 lok. 300.

  4. Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne współorganizatorem X JUBILEUSZOWEGO ZJAZDU KATEDR, ZAKŁADÓW I PRACOWNI KRYMINALISTYKI, którego tematem przewodnim jest „Kryminalistyka wobec pomyłek sądowych”. Zjazd odbędzie się w Toruniu w dnaich 26-28 czerwca 2019 r.
  Zaproszenie (PDF)
  Komunikat (PDF)

  5. Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne współorganizatorem IV KONGRESU NAUK SĄDOWYCH pt. Osiągnięcia biegłych i rzeczoznawców w Polsce, który odbędzie się w dniu 29 czerwca 2019 roku w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie. Szczegóły na: 4kongres.pl

  6. Organizacja XI Zjazdu (sprawozdawczo-wyborczego) Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego oraz Walnych Zgromadzeń Oddziałów Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego (listopad 2019 r.).

  Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
  00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
  tel. +48 22 692-43-85
  fax +48 22 827-01-60
  kom. +48 798-327-380
  e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
  nr konta: PKO IX O/Warszawa
  61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
  KRS 0000109111
  NIP 526-17-63-900
  REGON 000810466

  Instytut Kryminalistyki Polskiego
  Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

  Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
  Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
  tel. +48 22 692-43-85
  fax +48 22 827-01-60
  kom. +48 798-327-380
  kom. +48 601-075-106
  kom. +48 609-605-536
  e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
  nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
  84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
  KRS 0000093600
  NIP 521-30-13-064
  REGON 014986697

  Back to Top