Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że odszedł od nas na zawsze insp. w st. spocz. Jan Benedykt Błaszczyk, wieloletni Ekspert Chemii, były Naczelnik Wydziału Fizykochemii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu od nas na zawsze
 

insp. w st. spocz. Jana Benedykta Błaszczyka


wieloletniego Eksperta Chemii, byłego Naczelnika Wydziału Fizykochemii
Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji.

Żegnamy naszego Przyjaciela i Kolegę,
składamy szczere wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim

Koleżanki i koledzy
z Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 7 listopada 2017 roku, o godzinie 12:00, w Kościele Św. Marii Magdaleny w Warszawie, ul. Wólczyńska 64, po których nastąpi wyprowadzenie na Cmentarz Wawrzyszewski.

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top