W dniu 14 marca 2018 roku, Koło Naukowe Postępowania Karnego „Accusatio”, działające przy Katedrze Procesu Karnego, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Rola i znaczenie biegłego w polskim systemie prawnym”

Koło Naukowe Postępowania Karnego “Accusatio”, działające przy Katedrze Procesu Karnego, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Rola i znaczenie biegłego w polskim systemie prawnym”.

Wydarzenie odbędzie się w dniu 14 marca 2018 r., w Centrum Konferencyjnym Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie.

Przedmiotem konferencji jest działalność i rola biegłego jako uczestnika postępowania karnego, cywilnego, administracyjnego, a także rozważania na temat wpływu biegłego na wynik sprawy.
Konferencja objęta jest honorowym patronatem Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.

Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się na portalu: Facebook

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top