BIEGŁY A PODATEK VAT

BIEGŁY A PODATEK VAT

Stanowisko skarżącego na rozprawę kasacyjną w NSA

Biegły sądowy może korzystać ze zwolnienia podmiotowego w VAT

Ustawa o zmianie dekretu o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym

Pismo do Marszałka Senatu RP z dnia 2009-04-20

Pismo do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów z dnia 2009-03-20

Pismo do Ministra Sprawiedliwości z dnia 2009-03-05

Pismo do Ministra Sprawiedliwości z dnia 2009-02-18

Zmiany w Dekrecie

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 2006-12-21

NSA Zapytanie do 7 sędziów

Biegły a podatek VAT – Pobierz dokument (PDF)

VAT – Stanowisko Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego z dnia 03.02.2006 r. – Pobierz dokument (PDF)

Stanowisko TK dotyczące pytań WSA w sprawie podatku VAT od wynagrodzeń biegłych:

W związku z zawieszeniem spraw dot. podatku VAT od wynagrodzeń biegłych, między innymi przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie i skierowaniem pytania do Trybunału Konstytucyjnego w tej kwestii, Trybunał Konstytucyjny umorzył “większość pytań, jakie postawił mu warszawski Wojewódzki Sąd Administracyjny. Uznał, że nie może badać zgodności tych przepisów z konstytucją, ponieważ nie mają one związku ze sprawą zawisłą przed WSA. Zbadał jedynie zarzut dotyczący zgodności z konstytucją tych przepisów ordynacji podatkowej, które pozwalają poddanie interpretacji podatkowych prawnomaterialnej kontroli sądów administracyjnych.
– Pytanie prawne – uzasadniał stanowisko TK jego wiceprezes Andrzej Mączyński – stanowi podstawę konkretnej, a nie abstrakcyjnej kontroli przepisów. Odpowiedź na nie musi więc umożliwić wydanie wyroku w sprawie, którą rozpatruje pytający sąd, a nie być wykładnią prawa. Wykładnię taką może dać jedynie NSA w uchwale podjętej na wniosek jego prezesa, rzecznika praw obywatelskich oraz prokuratora generalnego.”…

Źródło: Rzeczpospolita nr 255 z dnia 31 października – 1 listopada 2006 r.

Wygrane procesy w sprawie VAT

W dniu 03.04.06 roku dwoje naszych członków tj. p. Katarzyna Wójtowicz-Garcarz i prof. Tadeusz Widła uzyskali korzystne orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Katowicach, uchylające decyzję Izby Skarbowej w Katowicach w sprawie zapłaty podatku VAT od wynagrodzenia otrzymanego z tytułu pełnienia funkcji biegłego. Orzeczenie WSA w pełni podziela naszą interpretację zarówno art. 6 jak i 15 Ustawy o VAT, wyłączające biegłych z kręgu płatników VAT.

Jednocześnie informujemy, że skutki prawne wyżej wymienionego orzeczenia odnoszą się wyłącznie do osób wymienionych na wstępie.

Kolejne korzystne dla biegłych wyroki w sprawach podatku VAT dokument PDF

Kolejne korzystne dla biegłych wyroki w sprawach podatku VAT

Informujemy, że zapadają kolejne korzystne dla biegłych wyroki Wojewódzkich Sądów
Administracyjnych.

Poniżej publikujemy, przykład:

wyrok_vat

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top