“XIX Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma”, Wrocław, 7 – 9 października 2020 r.

“XIX WROCŁAWSKIE SYMPOZJUM BADAŃ PISMA”

Informujemy, że w dniach 7 – 9 czerwca 2020r. Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego zorganizuje kolejną międzynarodową konferencję naukową poświęconą szerokiej problematyce badań dokumentów, pt.”XIX Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma”.

Tematyka konferencji będzie następująca:
· Nowe metody badań dokumentów.
· Innowacyjne rozwiązania technologiczne w dziedzinie druków zabezpieczonych.
· Współczesne tendencje rozwoju badań pisma ręcznego i dokumentów.
· Psychologia i patologia pisma.
· Badania podpisów i paraf.
· Badania testamentów.
· Zabezpieczenia dokumentów i ich weryfikacja.
· Opinia biegłego w postępowaniu dowodowym.
· Poziom kwalifikacji biegłych.
· Międzynarodowa współpraca w dziedzinie badań dokumentów.

Podczas konferencji spodziewane jest grono polskich naukowców reprezentujących ośrodki akademickie, a także eksperci z pozauniwersyteckich instytutów naukowo-badawczych m.in. z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Jana Sehna w Krakowie, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Instytutu Badawczego Komendy Głównej Policji w Warszawie, Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, eksperci z policyjnych laboratoriów kryminalistycznych Komend Wojewódzkich Policji, Komendy Stołecznej Policji, Narodowego Banku Polskiego, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Krajowej Administracji Skarbowej i in. a także znawcy problematyki badań dokumentów z takich krajów jak: Anglii, Austrii, Argentyny, Brazylii, Białorusi, Czech, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Indii, Izraela, Kazachstanu, Litwy, Libanu, Łotwy, Niemiec, Serbii, Szwajcarii, Słowacji, Rosji, Rumunii, Ukrainy, USA, Węgier, Włoch oraz polscy i zagraniczni biegli indywidualni. Do udziału w sympozjum zapraszamy również przedstawicieli nauk pokrewnych kryminalistyce – zwłaszcza procedury karnej, procedury cywilnej, kryminologii, psychologii, psychiatrii, językoznawstwa oraz chemii i fizyki a także przedstawicieli różnych zawodów prawniczych jak sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy.

Warto dodać, że sympozjum jest jednym z niewielu wydarzeń naukowych w Europie o tej tematyce, które odbywa się cyklicznie co 2 lata we Wrocławiu począwszy od lat 80-tych ubiegłego wieku. Konferencji towarzyszyć będzie wystawa specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do badań dokumentów. Wszelkie dodatkowe informacje o sympozjum uzyskacie Państwo pod nr tel. 71 375 24 02; 71 375 24 75 lub e-mail: kk@uwr.edu.pl; http://kryminalistyka.uni.wroc.pl

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: biuro@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: biuro@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top