W Zabużu odbyły się IV Warsztaty Kryminalistyczne, pt “Biegły i jego opinia w polskim systemie prawnym”

W dniach od 29 czerwca do 6 lipca 2012 r. w Zabużu odbyły się IV Warsztaty Kryminalistyczne, pt “Biegły i jego opinia w polskim systemie prawnym”
W trakcie Warsztatów wygłoszone zostały następujące wykłady połączone z prezentacjami multimedialnymi:

  • “Opiniowanie z art.202 kk – ocena wieku rozwojowego i szacowanie wieku metrykalnego” – prof.  dr hab. Bronisław Młodziejowski,
  • “Badanie nielegalnych wyrobów alkoholowych” –  dr Grażyna Kędzierska,
  • “Ślepy biegły – lepszy biegły “Pięć sposobów na udaną opinię” – prof. dr hab. Józef Wójcikiewicza,
  • “Ekspertyza dokumentów w praktyce opiniodawczej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego” – dr Mieczysław Goc, inż. Marek Miron,
  • “Instytucje specjalistyczne jako podmiot opiniujący” – prof. dr hab. Ewa Gruza,
  • “Grafologia, a ekspertyza pismoznawcza” – dr Mieczysław Goc.

Warsztaty stanowiły połączenie wymiany poglądów i dyskusji naukowych z rekreacją oraz zwiedzaniem pięknych nadbużańskich okolic. Zdaniem uczestników taka forma aktywności naukowej zasługuje na kontynuację i powinna stanowić cykliczne przedsięwzięcie Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.

 

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top