10 Krakowska Konferencja Psychologii Sądowej odbędzie się w dniach 26-27 października

Informujemy, że w dniach 26-27 października w Krakowie odbędzie się X Krakowska Konferencja Psychologii Sądowej (10th Cracow Conference of Psychology and Law). Konferencja ma charakter międzynarodowy, a do udziału w niej zaproszeni są wybitni eksperci, zajmujący się zagadnieniami na styku psychologii, psychiatrii, prawa oraz innych nauk sądowych. Tegoroczni goście specjalni konferencji to prof. David Canter, prof. Rebecka Milne oraz prof. Marko Jelicic. Językami konferencji są polski i angielski. Wykłady plenarne oraz wybrane sesje będą tłumaczene symultaniczne. Organizatorzy tegorocznej edycji konferencji to Instytut Psychologii UJ, Katedra Kryminalistyki WPiA UJ, Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Koło Naukowe Kryminalistyki UJ oraz Sekcja Psychologii Sądowej KNSP UJ.

Formularz rejestracyjny oraz wszelkie dodatkowe informacje na temat konferencji dostępne są na stronie: www.psychologiasadowa.pl.
Organizatorzy zachęcają do nadsyłania abstraktów referatem i plakatów. Nieprzekraczalnym terminem nadsyłania zgłoszeń jest dzień 1 września 2019 roku.

Konferencja została objęta Patronatem Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top