Board of Directors of Polish Forensic Association

prof. dr hab. Mariusz Kulicki – honorary president

1. prof. nadzw. dr hab. Bronisław Młodziejowski – president
2. dr hab. prof. nadzw. WSB Mieczysław Goc – vice-president
3. prof. nadzw. dr hab. Jarosław Moszczyński – vice-president
4. dr Waldemar Suszczewski – treasurer
5. mgr Kamila Nowicka-Kiliś – secretary
6. dr hab. Marek Leśniak
7. prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski
8. prof. dr hab. Janina Zięba-Palus
9. dr Małgorzata Żołna


Scientific Council of Polish Forensic Association

1. prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski – chairman
2. prof. dr hab. Janina Zięba-Palus – vice-chairman
3. prof. dr hab. Tadeusz Widła – vice-chairwoman
4. dr Aleksandra Tucholska-Lenart – secretary
5. dr Andrzej Filewicz
6. prof. dr hab. Piotr Girdwoyń
7. prof. dr hab. Ewa Gruza
8. prof. dr hab. Hubert Kołecki
9. dr Waldemar Krawczyk
10. prof. nadzw. dr hab. Bronisław Młodziejowski
11. prof. nadzw. dr hab. Jarosław Moszczyński
12. prof. dr hab. Bogusław Sygit
13. dr hab. Maciej Trzciński prof. nadzw. UWr
14. prof. dr hab. Jarosław Warylewski
15. dr hab. Jolanta Wąs-Gubała


Advising directors of the Scientific Council

1. mgr Emil Buduj
2. dr hab. Monika Całkiewicz prof. ALK
3. mgr Eugeniusz Grzechnik
4. dr hab. Maria Kała
5. prof. dr hab. Jerzy Kasprzak
6. dr hab. Anna Koziczak prof. nadzw. UKW
7. dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz prof. UMK
8. mgr Dariusz Laskowski
9. prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz


Revision Committee of Polish Forensic Association

1. mgr Grażyna Pieniążek – chairwoman
2. mgr inż. Marta Bykas-Strękowska – director
3. mgr Eugeniusz Grzechnik – director
4. mgr Włodzimierz Kędzierski – director
5. mgr Roman Łuczak – director


Peer Tribiunal

1. dr Jerzy Jakubczak – chairman
2. mgr Emil Buduj – vice-chairman
3. dr hab. Zuzanna Brożek-Mucha – secretary
4. mgr Anna Konduracka
5. inż. Marek Miron


The “Polish Forensic Association Medal of Merit” Jury

1. prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski (Przewodniczący Kapituły)
2. dr hab. prof. nadzw. WSB Mieczysław Goc
3. dr Waldemar Krawczyk
4. prof. nadzw. dr hab. Bronisław Młodziejowski
5. prof. nadzw. dr hab. Jarosław Moszczyński
6. dr Aleksandra Tucholska-Lenart
7. prof. dr hab. Tadeusz Widła

AwersRewers


People and institutions awarded with the “Forensic Association of Poland Medal of Merit”

1. prof. dr hab. Andrzej Bulsiewicz (dead)
2. prof. dr hab. Czesław Grzeszykc (dead)
3. mgr Eugeniusz Grzechnik
4. prof. dr hab. Brunon Hołyst
5. prof. dr hab. Hubert Kołecki
6. prof. dr hab. Mariusz Kulicki
7. PWPW S.A
8. prof. dr Henry Lee (USA)
9. dr Józef Gurgul

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: biuro@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: biuro@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top