W dniach 23-25 marca 2018 roku, we Wrocławiu, odbyła się IV Ogólnopolska Studencka Konferencja Kryminalistyczna 50 Twarzy Zbrodni. Konferencja objęta została patronatem Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego

IV Ogólnopolska Studencka Konferencja Kryminalistyczna 50 Twarzy Zbrodni

We Wrocławiu, w dniach 23 – 25 marca 2018 roku, odbyła się Studencka Konferencja 50 Twarzy Zbrodni.

Konferencja objęta została patronatem Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.

Podobnie jak we wcześniejszych edycjach wśród uczestników czynnych i biernych pojawili się studenci i doktoranci różnych kierunków m. in. antropologii, archeologii, psychologii, socjologii, medycyny i prawa. Referaty przedstawiło około 40 osób. Na Konferencji pojawili się liczni słuchacze zainteresowani kryminalistyką.

Organizatorami byli członkowie studenckiego Koła Naukowego Antropologów Kostka przy Uniwersytecie Wrocławskim oraz Studenckiego Koła Naukowego Medycyny Sądowej przy Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 796-911-300
e-mail: biuro@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 796-911-300
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: biuro@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa, 18 1020 1097 0000 7102 0107 4863
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top