W dniach 08-09.03.2019 roku w Spale odbędzie się VIII Ogólnopolska Konferencja Oddziałów Psychiatrii Sądowej. Tematyką: Zasady i reguły opiniodawstwa sądowo – psychiatrycznego

Zapraszamy do udziału w kolejnej już konferencji, która jak zwykle odbędzie się w Spale czyli VIII Ogólnopolskiej Konferencji Oddziałów Psychiatrii Sądowej, 08-09.03.2019.

Tematyka: Zasady i reguły opiniodawstwa sądowo-psychiatrycznego. Projekt polsko-niemiecki

Szczegółowe informacje o konferencji oraz formularz zgłoszenia znajdą Państwo na stronie www.ptps.com.pl pod linkiem: Więcej informacji

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 796-911-300
e-mail: biuro@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 796-911-300
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: biuro@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa, 18 1020 1097 0000 7102 0107 4863
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top