While trying to popularise forensic knowledge and to set standards for carrying out criminalistics examinations/surveys, Polish Forensic Association offers a wide spectrum of trainings, directed to police officers, public prosecutors, bank and insurance companies’ employees, etc.
The typical projects of Polish Forensic Association are mainly lectures followed by a discussion, which are popular not only within a scientific environment but also within representatives of law enforcement authorities and other institutions.


Examples of training courses topics:

 • Modern methods of recognising/acknowledging authenticity of protected documents (ID cards, passports, driving licences, proofs of registration, visas, etc.)
 • Modern methods of recognising/acknowledging the authenticity of unprotected documents [certificates of employment, ZUS (Social Insurance Institution) certificates, REGON (National Business Registry Number) certificates, taxation certificates, etc.].
 • Modern methods of recognising/acknowledging the authenticity of national and foreign banknotes.
 • Analysis of handwriting and signatures to ascertain inauthenticity of these notations.

We also organise other training courses compatible with the profile of Polish Forensic Association activities.Harmonogram wykładów i szkoleń
w Polskim Towarzystwie Kryminalistycznym w roku 2018

Tematy:

 1. Błędy w opiniach biegłych – mgr Katarzyna Wójtowicz-Garcarz;
 2. Badania wariograficzne – mgr Dariusz Jerzewski;
 3. Aktualne problemy klasycznej ekspertyzy pisma – mgr Kamila Nowicka Kiliś;
 4. Postęp w badaniach pisma ręcznego i dokumentów – dr hab. prof. nadzw. WSB Mieczysław Goc, inż. Marek Miron:
  • Wykorzystanie technik komputerowych w badaniach pismoznawczych,
  • Badanie wieku pisma,
  • Ocena kolejności zapisów na dokumentach, w tym również zapisów niekrzyżujących się (np. podpisów złożonych in blanco),
  • Ocena cech wskazujących na kseromontaż dokumentów.

Wykłady:

 1. Błędy w opiniowaniu biegłych (16 marca 2018 r., godzina 11:00) – wykładowca mgr Katarzyna Wójtowicz-Garcarz;
 2. Fałszerstwa banknotów chińskich z okresu dynastii Ming (kwiecień 2018 r.) – wykładowca mgr Robert Nesterowicz;
 3. Nowe programy komputerowe wykorzystywane badaniach pismoznawczych – wykładowca mgr inż. Krystyn Łuszczuk.

 1. Szkolenie zamknięte dla prokuratorów okręgu Warszawa Praga Południe nt. Kryminalistyka w postępowaniu karnym – wybrane aspekty (09.02.2018 r.).

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 796-911-300
e-mail: biuro@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 796-911-300
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: biuro@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa, 18 1020 1097 0000 7102 0107 4863
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top