While trying to popularise forensic knowledge and to set standards for carrying out criminalistics examinations/surveys, Polish Forensic Association offers a wide spectrum of trainings, directed to police officers, public prosecutors, bank and insurance companies’ employees, etc.
The typical projects of Polish Forensic Association are mainly lectures followed by a discussion, which are popular not only within a scientific environment but also within representatives of law enforcement authorities and other institutions.


Examples of training courses topics:

 • Modern methods of recognising/acknowledging authenticity of protected documents (ID cards, passports, driving licences, proofs of registration, visas, etc.)
 • Modern methods of recognising/acknowledging the authenticity of unprotected documents [certificates of employment, ZUS (Social Insurance Institution) certificates, REGON (National Business Registry Number) certificates, taxation certificates, etc.].
 • Modern methods of recognising/acknowledging the authenticity of national and foreign banknotes.
 • Analysis of handwriting and signatures to ascertain inauthenticity of these notations.

We also organise other training courses compatible with the profile of Polish Forensic Association activities.


Plan spotkań naukowych, wykładów i seminariów
w Polskim Towarzystwie Kryminalistycznym w roku 2017

 1. Banknoty stare i nowe, autentyczne i fałszywe – mgr Robert Nesterowicz (17 marca 2017 r.).
 2. Ustawa o dokumentach publicznych – mgr inż. Marek Borowski, MSWiA (21 kwietnia 2017 r., godzina 11:00).
 3. Zastosowanie ekspertyz lingwistycznych w sprawach sądowych i postępowaniach prokuratorskich
  – dr Jolanta Piwowar, UWM w Olsztynie (25 maja 2017 r., godzina 11:00).
 4. Entomologia kryminalistyczna – mgr Paweł Leśniewski, mgr Leszek Koźmiński, Szkoła Policji w Pile (29 września 2017 r., godzina 11:00).
 5. Seminarium nt. Czy możliwe jest opiniowanie kategoryczne w ekspertyzach kryminalistycznych?
  – dr hab. prof. UWM. Jarosław Moszczyński, UWM w Olsztynie; dr hab. prof. UO Jerzy Konieczny, Uniwersytet Opolski (27 października 2017 r., godzina 11:30).
 6. Wykorzystanie komputerowych technik pomiarowych w badaniach pismoznawczych
  – dr hab. prof. nadzw. WSB Mieczysław Goc, PTK, WSB; mgr Andrzej Łuszczuk, PTK;
  mgr inż. Krystyn Łuszczuk, PTK (2018 r.).

Dokładna data spotkań zostanie podana w terminie późniejszym.

Wykłady i szkolenia

1. Wykłady dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach
(13 stycznia 2017 r.).

Tematy:

 • Badania wariograficzne – mgr Dariusz Jerzewski
 • Identyfikacja pisma ręcznego i podpisów – mgr Kamila Nowicka Kiliś
 • Postęp w badaniach pisma ręcznego i dokumentów – dr hab. prof. nadzw. WSB Mieczysław Goc
 • Badania techniczne dokumentów – inż. Marek Miron

2. Szkolenie dla prokuratorów Okręgu Warszawskiego (szkolenie zamknięte, 10 marca 2017 r.), obejmujące następujące zagadnienia:

 • Badanie wieku pisma,
 • Ocena kolejności zapisów na dokumentach, w tym również zapisów niekrzyżujących się
  (np. podpisów złożonych in blanco),
 • Ocena cech wskazujących na kseromontaż dokumentów,
 • Wykorzystanie technik komputerowych w badaniach pismoznawczych.

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 796-911-300
e-mail: biuro@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 796-911-300
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: biuro@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa, 18 1020 1097 0000 7102 0107 4863
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064

Back to Top