W ramach popularyzacji wiedzy kryminalistycznej oraz ustalenia standardów wykonywania badań kryminalistycznych Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne prowadzi szeroką działalność szkoleniową kierowaną do policjantów, prokuratorów, pracowników banków, firm ubezpieczeniowych itp.
Stałymi przedsięwzięciami PTK są wykłady połączone z dyskusją, które cieszą się olbrzymim zainteresowaniem zarówno środowiska naukowego, jak i przedstawicieli organów ścigania oraz innych instytucji.


Przykładowe tematy szkoleń to:

 • Nowoczesne metody rozpoznawania autentyczności dokumentów zabezpieczonych (dowody osobiste, paszporty, prawa jazdy, dowody rejestracyjne, wizy itp.).
 • Nowoczesne metody rozpoznawania autentyczności dokumentów niezabezpieczonych (zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia ZUS, REGON, zaświadczenia podatkowe itp.).
 • Nowoczesne metody rozpoznawania autentyczności banknotów krajowych i zagranicznych.
 • Analiza pisma ręcznego i podpisów pod kątem stwierdzenia nieautentyczności tych zapisów.

Realizujemy również inne szkolenia zgodne z profilem działalności Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.Kurs dla Biegłych Sądowych
„Biegły w sądzie”

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne, wychodząc naprzeciw postulatom środowiska biegłych, zgłaszanym podczas Kongresów Nauk Sądowych, podejmuje inicjatywę zorganizowania szkoleń dla biegłych z zakresu zagadnień prawa dowodowego, zasad wydawania opinii, podstawowych uprawnień i obowiązków biegłego oraz prezentacji opinii przez sądem.
Proponujemy 8-godzinne szkolenie podstawowe „BIEGŁY W SĄDZIE” w formie wykładu interaktywnego obejmującego tematy:
Szkolenie podstawowe – ramowy program zajęć:
1. Przepisy obowiązujące biegłych;
2. Ochrona prawno-karna biegłego;
3. Zasady odpowiedzialności biegłego za wydane opinie;
4. Podstawy prawne opiniowania w procesie;
5. Prawa i obowiązki biegłego;
6. Układ opinii;
7. Rola tzw. opinii prywatnych;
8. Zasady oceny opinii biegłego w procesie;
9. Psychologiczne i prawne podstawy przesłuchania biegłego;
10. Przesłuchanie biegłego przed sądem;
11. Błędy w procesie wydawania i oceny opinii;
12. Etyka a biegły.
Wykłady prowadzą wybitni znawcy tej problematyki, nauczyciele akademiccy z tytułami profesorskimi, pełniący równocześnie funkcje biegłych sądowych.
Szkolenie dedykowane jest opiniującym ekspertom i biegłym, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje, a także osobom, które zamierzają wpisać się na listę biegłych sądowych.

Więcej informacji (PDF)
Karta uczestnictwa w szkoleniu (DOC)


Harmonogram wykładów i szkoleń
w Polskim Towarzystwie Kryminalistycznym w roku 2018

Tematy:

 1. Błędy w opiniach biegłych – mgr Katarzyna Wójtowicz-Garcarz;
 2. Badania wariograficzne – mgr Dariusz Jerzewski;
 3. Aktualne problemy klasycznej ekspertyzy pisma – mgr Kamila Nowicka Kiliś;
 4. Postęp w badaniach pisma ręcznego i dokumentów – dr hab. prof. nadzw. WSB Mieczysław Goc, inż. Marek Miron:
 5. Wykorzystanie technik komputerowych w badaniach pismoznawczych,
 6. Badanie wieku pisma,
 7. Ocena kolejności zapisów na dokumentach, w tym również zapisów niekrzyżujących się (np. podpisów złożonych in blanco),
 8. Ocena cech wskazujących na kseromontaż dokumentów.

Wykłady:

 1. Błędy w opiniowaniu biegłych (16 marca 2018 r., godzina 11:00) – wykładowca mgr Katarzyna Wójtowicz-Garcarz;
 2. Fałszerstwa banknotów chińskich z okresu dynastii Ming (13 kwietnia 2018 r., godzina 11:00) – wykładowca mgr Robert Nesterowicz;
 3. Nowe programy komputerowe wykorzystywane badaniach pismoznawczych – wykładowca mgr inż. Krystyn Łuszczuk.

 1. Szkolenie zamknięte dla prokuratorów okręgu Warszawa Praga Południe nt. Kryminalistyka w postępowaniu karnym – wybrane aspekty (09.02.2018 r.).
 2. Wykład dla słuchaczy studium doktoranckiego na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej
  pt. Postęp w kryminalistycznych badaniach dokumentów w praktyce badawczo-eksperckiej
  (27.03.2018 r.).
 3. Szkolenie zamknięte dla prokuratorów, asesorów i asystentów prokuratora z okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie (08.11.2018 r. i 22.02.2019 r.).

  Tematy:
  Postęp w badaniach pisma ręcznego i dokumentów – dr hab. prof. nadzw. WSB Mieczysław Goc (9:00 – 11:00)

 4. Wykorzystanie technik komputerowych w badaniach pismoznawczych;
 5. Badanie wieku pisma;
 6. Ocena kolejności zapisów na dokumentach, w tym również zapisów niekrzyżujących się (np. podpisów złożonych in blanco);
 7. Ocena cech wskazujących na kseromontaż dokumentów;
 8. Pobieranie materiału porównawczego do badań pismoznawczych.
 9. Wybrane zagadnienia z zakresu antropologii sądowej – dr hab. prof. nadzw. Bronisław Młodziejowski (11:15 – 12:00)

 10. Identyfikacja osób na podstawie zapisów z monitoringu;
 11. Ocena wieku osób na podstawie badań morfologicznych (w zw z art. 202 kk).
 12. Kwalifikacja substancji o działaniu psychotropowym lub odurzającym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, zwłaszcza w przypadku nowych substancji psychoaktywnych – dr Waldemar Krawczyk (godz. 12:15 – 13:00).
  W dniu 21.08.2018 r.  weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wprowadzająca wiele istotnych zmian dla organów ścigania. Z ustawy wyłączono załączniki definiujące środki odurzające i substancje psychotropowe. Środki odurzające, substancje psychotropowe oraz nowe substancje psychoaktywne zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Minister Zdrowia zdefiniował część nowych substancji psychoaktywnych w postaci grup obejmujących dużą liczbę związków o podobnej strukturze. W ustawie wprowadzono odpowiedzialność karną dla nowych substancji psychoaktywnych.

  Badania wariograficzne w praktyce śledczej – mgr Dariusz Jerzewski (13:15 – 14:00)
   
  SZKOLENIE NIEODPŁATNE

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 796-911-300
e-mail: biuro@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 796-911-300
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: biuro@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top