W ramach popularyzacji wiedzy kryminalistycznej oraz ustalenia standardów wykonywania badań kryminalistycznych Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne prowadzi szeroką działalność szkoleniową kierowaną do policjantów, prokuratorów, pracowników banków, firm ubezpieczeniowych itp.
Stałymi przedsięwzięciami PTK są wykłady połączone z dyskusją, które cieszą się olbrzymim zainteresowaniem zarówno środowiska naukowego, jak i przedstawicieli organów ścigania oraz innych instytucji.


Przykładowe tematy szkoleń to:

 • Nowoczesne metody rozpoznawania autentyczności dokumentów zabezpieczonych (dowody osobiste, paszporty, prawa jazdy, dowody rejestracyjne, wizy itp.).
 • Nowoczesne metody rozpoznawania autentyczności dokumentów niezabezpieczonych (zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia ZUS, REGON, zaświadczenia podatkowe itp.).
 • Nowoczesne metody rozpoznawania autentyczności banknotów krajowych i zagranicznych.
 • Analiza pisma ręcznego i podpisów pod kątem stwierdzenia nieautentyczności tych zapisów.

Realizujemy również inne szkolenia zgodne z profilem działalności Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.


Plan spotkań naukowych, wykładów i seminariów
w Polskim Towarzystwie Kryminalistycznym w roku 2017

 1. Banknoty stare i nowe, autentyczne i fałszywe – mgr Robert Nesterowicz (17 marca 2017 r.).
 2. Ustawa o dokumentach publicznych – mgr inż. Marek Borowski, MSWiA (21 kwietnia 2017 r., godzina 11:00).
 3. Zastosowanie ekspertyz lingwistycznych w sprawach sądowych i postępowaniach prokuratorskich
  – dr Jolanta Piwowar, UWM w Olsztynie (25 maja 2017 r., godzina 11:00).
 4. Entomologia kryminalistyczna – mgr Paweł Leśniewski, mgr Leszek Koźmiński, Szkoła Policji w Pile (29 września 2017 r., godzina 11:00).
 5. Seminarium nt. Czy możliwe jest opiniowanie kategoryczne w ekspertyzach kryminalistycznych?
  – dr hab. prof. UWM. Jarosław Moszczyński, UWM w Olsztynie; dr hab. prof. UO Jerzy Konieczny, Uniwersytet Opolski (27 października 2017 r., godzina 11:30).
 6. Wykorzystanie komputerowych technik pomiarowych w badaniach pismoznawczych
  – dr hab. prof. nadzw. WSB Mieczysław Goc, PTK, WSB; mgr Andrzej Łuszczuk, PTK;
  mgr inż. Krystyn Łuszczuk, PTK (2018 r.).

Dokładna data spotkań zostanie podana w terminie późniejszym.

Wykłady i szkolenia

1. Wykłady dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach
(13 stycznia 2017 r.).

Tematy:

 • Badania wariograficzne – mgr Dariusz Jerzewski
 • Identyfikacja pisma ręcznego i podpisów – mgr Kamila Nowicka Kiliś
 • Postęp w badaniach pisma ręcznego i dokumentów – dr hab. prof. nadzw. WSB Mieczysław Goc
 • Badania techniczne dokumentów – inż. Marek Miron

2. Szkolenie dla prokuratorów Okręgu Warszawskiego (szkolenie zamknięte, 10 marca 2017 r.), obejmujące następujące zagadnienia:

 • Badanie wieku pisma,
 • Ocena kolejności zapisów na dokumentach, w tym również zapisów niekrzyżujących się
  (np. podpisów złożonych in blanco),
 • Ocena cech wskazujących na kseromontaż dokumentów,
 • Wykorzystanie technik komputerowych w badaniach pismoznawczych.

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 796-911-300
e-mail: biuro@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 796-911-300
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: biuro@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa, 18 1020 1097 0000 7102 0107 4863
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064

Back to Top