Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne jest organizatorem i współorganizatorem ogólnopolskich kongresów, konferencji i sympozjów kryminalistycznych, z udziałem szerokiego grona przedstawicieli ośrodków naukowych i badawczych oraz instytucji wymiaru sprawiedliwości z kraju i z zagranicy. Jest to ważne forum prezentacji poglądów, wyników badań naukowych oraz wymiany doświadczeń, a także nawiązywania kontaktów kryminalistyków świata nauki i praktyki.
Na tej stronie informujemy także o konferencjach i ważnych wydarzeniach kryminalistycznych, których organizatorami są inne instytucje niż Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne.


Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692 43 85
fax +48 22 827 01 60
kom. +48 796 911 300
e-mail: biuro@kryminalistyka.pl
konto bankowe: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900

Instytut Kryminalistyki
Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.
Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 – 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692 43 85
fax +48 22 827 01 60
kom. +48 796 911 300
kom. +48 601 075 106
kom. +48 609 605 536
e-mail: biuro@kryminalistyka.pl
konto bankowe: PKO IX O/Warszawa,
18 1020 1097 0000 7102 0107 4863
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064

Back to Top