III Kongres Nauk Sądowych „Status biegłego w Polsce”

W dniu 18 listopada 2017 roku na Uniwersytecie Warszawskim odbył się III Kongres Nauk Sądowych „Status biegłego w Polsce”.
Tematyka kongresu:
Prawne podstawy funkcjonowania biegłych.
Odpowiedzialność karna biegłego – nowe przepisy, koszmarna perspektywa.
Odpowiedzialność cywilna biegłego.
Ubezpieczenie.

Więcej informacji o odbytym kongresie na stronie: www.3kns.pl


III Ogólnopolska Konferencja Naukowa KRIMED
„Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej”

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL oraz Koło Naukowe Biotechnologów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprasza na III Ogólnopolską Konferencję Naukową KRIMED „Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej”, która odbędzie się 24 listopada 2017 roku w Lublinie.
Konferencja objęta jest patronatem Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.

Zaproszenie na konferencje (DOC)
Szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.krimed.pl


Międzynarodowa Konferencja Naukowa
VII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego „Kryminalistyka – po pierwsze edukacja…“

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne wraz z Centrum Nauk Sądowych i Katedrą Kryminalistyki Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową – VII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego pn. „Kryminalistyka – po pierwsze edukacja…“.
Konferencja będzie stanowiła ważny element obchodów przypadającego w 2018 roku jubileuszu 45-lecia Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, organizacji skupiającej w swych szeregach najwybitniejszych przedstawicieli polskiej nauki i praktyki kryminalistycznej, a w ostatnim okresie także reprezentantów tej dyscypliny z innych krajów.
Konferencja odbędzie się w dniu 18 maja 2018 roku w Auli Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie.

Adres Komitetu Organizacyjnego Konferencji: ul. Zgoda 11/300, 00-018 Warszawa,
tel. +48 22 692 43 85; +48 796 911 300, faks +48 22 827 01 60, e-mail: ptk@kryminalistyka.pl

Więcej informacji (PDF)
Karta rejestracyjna (DOC)

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 796-911-300
e-mail: biuro@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 796-911-300
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: biuro@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa, 18 1020 1097 0000 7102 0107 4863
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064

Back to Top