Informacja o zbiórce środków pieniężnych na cele rehabilitacji i leczenia Pana dr. Tomasza Bednarka

Na podstawie decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji nr 45/2014 z dnia 27.01.2014 r.w okresie od 1.02.2014 r. do 31.01.2015 r. zebrano, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 12 1090 2851 0000 0001 2236 0060, kwotę zł 10 358,00 (słownie: dziesięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem zł) na cele rehabilitacji i leczenia naszego Kolegi Pana dr. Tomasza Bednarka. Z zebranej kwoty wydatkowano 4 760,00 zł na opłacenie turnusu rehabilitacyjnego dla Pana Tomasza Bednarka w miesiącu kwietniu 2015 r. Pozostała kwota w wysokości zł 5 598,00 zostanie wydana w bieżącym roku na cele rehabilitacyjne.
Zarząd PTK

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692 43 85
fax +48 22 827 01 60
kom. +48 796 911 300
e-mail: biuro@kryminalistyka.pl
konto bankowe: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900

Instytut Kryminalistyki
Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.
Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 – 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692 43 85
fax +48 22 827 01 60
kom. +48 796 911 300
kom. +48 601 075 106
kom. +48 609 605 536
e-mail: biuro@kryminalistyka.pl
konto bankowe: PKO IX O/Warszawa,
18 1020 1097 0000 7102 0107 4863
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064

Back to Top