Z żalem zawiadamiamy, że dnia 20 marca 2017 roku pożegnaliśmy już na zawsze
 

dr. inż. Zbigniewa Latka


znakomitego specjalistę z dziedziny chemii kryminalistycznej, kierownika Zakładu Kryminalistyki i Chemii Specjalnej Urzędu Ochrony Państwa w latach 1997 – 2000. W Zmarłym straciliśmy Człowieka o otwartym umyśle i sercu,
zawsze pełnego energii i motywacji do działania.


Zarząd Oddziału Warszawskiego
Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego

The Forensic Association of Poland as an institution of public utility operates supporting the judiciary, the police and the prosecution. It performs and delivers judicial and extrajudicial opinions and documents in various fields and specialties of forensics and criminalistics, such as: expertise within the range of documents (study of manuscripts and technical research), physicochemical expertise, drugs and legal high designer drugs expertise, biological (including testing) expertise, computing expertise, phonoscopic expertise, fingerprinting & traseological expertise, mechanoscopic expertise, weapons and ballistics expertise, expertise of traffic accidents, audiovisual expertise, photographic & surveillance systems expertise, anthropological & anthroscopic expertise, variographic & polygraphic expertise and many others.
The Association provides forensic training & scientific research, popularises knowledge in the field of criminalistics and deals with aggrieved persons and victims of crime.
Activities of the Forensic Association of Poland contributes significantly to improve the security situation in the country and the development of effective methods of working against crime.
We hope that our renewed page will gain your interest. We would also like to invite you to visit us again and make use of our offer.Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692 43 85
fax +48 22 827 01 60
kom. +48 796 911 300
e-mail: biuro@kryminalistyka.pl
konto bankowe: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900

Instytut Kryminalistyki
Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.
Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 – 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692 43 85
fax +48 22 827 01 60
kom. +48 796 911 300
kom. +48 601 075 106
kom. +48 609 605 536
e-mail: biuro@kryminalistyka.pl
konto bankowe: PKO IX O/Warszawa,
18 1020 1097 0000 7102 0107 4863
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064

Back to Top