EKSPERTYZY KOMPUTEROWE – INFORMATKA KRYMINALISTYCZNA

Zakres badań:
  • analiza i dokumentowanie zawartości nośników danych,
  • analiza zawartości komputerów oraz systemów informatycznych z możliwością wyszukiwania umieszczonych w nich konkretnych danych i informacji,
  • wyszukiwanie informacji w plikach usuniętych z dysku lub po jego całkowitym formatowaniu,
  • udostępnianie plików zabezpieczonych hasłem,
  • badania urządzeń wykonanych techniką cyfrową: analiza budowy, ich zastosowania i informacji w nich umieszczonych,
  • analiza budowy programów oraz sprzętu komputerowego w sprawach o naruszenie praw autorskich,
  • ustalanie i właściwe dokumentowanie legalności użytkowania i posiadania programów komputerowych, gier, treści multimedialnych,
  • opinie w zakresie przestępstw związanych z Internetem,
  • badanie i dokumentowanie zawartych informacji w telefonach komórkowych oraz kartach telefonicznych SIM.

image002 ekspertyzy komputerowe PTK

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692 43 85
fax +48 22 827 01 60
kom. +48 796 911 300
e-mail: biuro@kryminalistyka.pl
konto bankowe: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900

Instytut Kryminalistyki
Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.
Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 – 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692 43 85
fax +48 22 827 01 60
kom. +48 796 911 300
kom. +48 601 075 106
kom. +48 609 605 536
e-mail: biuro@kryminalistyka.pl
konto bankowe: PKO IX O/Warszawa,
18 1020 1097 0000 7102 0107 4863
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064

Back to Top