Polish Forensic Association leads an active publishing life.
Together with the Criminology Department (Cathedral) of University of Warsaw, it issues a periodical magazine called “Problems of modern forensic and criminology”, as well as publishing cycle – “Polish Criminalistic Bibliography” and patronises among other publications in the field of forensic science.

Since 2006, it also operates a Criminalistic/Forensic Library, which systematically collects books and periodical publications in the field of forensic science and related sciences.

biblioteka 4


Regulamin publikowania prac w “Problemach Współczesnej Kryminalistyki”
Regulamin recenzowania prac zgłoszonych do publikacji w “Problemach Współczesnej Kryminalistyki”
Wzór umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych
Tabela opłat


Polish Forensic Association also sells books, magazines and publications thematically connected with forensics and law.
All publications can be purchased at the headquarters in Warsaw or through shipping (route) after previous e-mail or phone notification and arrangement.


PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ KRYMINALISTYKI

spis treści:

Problemy Współczesnej Kryminalistyki tom XVII -spis treści (plik PDF)
Problemy Współczesnej Kryminalistyki tom XVI – spis treści (plik PDF)
Problemy Współczesnej Kryminalistyki tom XV – spis treści (plik PDF)
Problemy Współczesnej Kryminalistyki tom XIV – spis treści (plik 1 JPG),(plik 2 JPG),(plik 3 JPG)
Problemy Współczesnej Kryminalistyki tom XIII – spis treści (plik PDF)
Problemy Współczesnej Kryminalistyki tom XII – spis treści (plik PDF)
Problemy Współczesnej Kryminalistyki tom XI – spis treści (plik PDF)


WSPÓŁCZESNY MODEL EKSPERTYZY PISMOZNAWCZEJ. WYKORZYSTANIE NOWYCH METOD I TECHNIK BADAWCZYCH

Przedstawiamy Państwu najnowszą książkę autorstwa Mieczysława Goca. Publikacja skierowana jest do szerokiego kręgu biegłych sądowych, ekspertów i kandydatów na ekspertów, przedstawicieli kryminalistyki akademickiej, studentów, słuchaczy szkół policyjnych, sędziów, prokuratorów i adwokatów oraz wszystkich tych, których interesują najnowocześniejsze osiągnięcia nauki, mającej na celu doskonalenie metodyki badań pismoznawczych.
Cena 75zł plus koszt wysyłki.

Czytaj więcej (plik PDF)


ŚLADY KRYMINALISTYCZNE

Pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego ukazała się książka “Ślady kryminalistyczne
– Ujawnianie, zabezpieczanie, wykorzystywanie” pod redakcją Mieczysława Goca i Jarosława Moszczyńskiego. Podręcznik stanowi kompendium wiedzy praktycznej, głównie z zakresu techniki kryminalistycznej niezbędnej w pracy specjalistów policyjnych oraz przydatnej dla prokuratorów, studentów prawa itp.
Cena z rabatem 65zł plus koszty wysyłki.

Czytaj więcej (plik PDF)


POLSKA BIBLIOGRAFIA KRYMINALISTYCZNA

Informujemy, że w sprzedaży są już trzy tomy Polskiej Bibliografii Kryminalistycznej, obejmujące lata 1980 – 2008, zawierające łącznie ponad 18 tysięcy pozycji bibliograficznych.
Każdy tom, o objętości ponad 800 stron, wydany jest w twardej oprawie, format B-5, z indeksem przedmiotowym i autorskim.
Cena każdego tomu 99 zł plus koszty wysyłki. Dla członków Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego oraz bibliotek, a także przy zakupie ponad 3 tomów udzielamy – rabatu.


KRYMINALISTYKA. ZARYS SYSTEMU

Najnowsza publikacja autorstwa Jerzego Kasprzaka, Bronisława Młodziejowskiego oraz Wojciecha Kasprzaka to nowoczesny podręcznik dotyczący współczesnej kryminalistyki. Koncepcja opracowania powstała podczas zajęć z przedmiotów kryminalistyka, medycyna sądowa i postępowanie karne realizowanych na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie, zarówno na studiach prawniczych, administracyjnych, jak i na studiach z zakresu bezpieczeństwa. W stosunku do poprzedniego wydania z 2006 roku wszystkie rozdziały zostały uaktualnione. Dodano nowe zagadnienia dotyczące śladów cyfrowych ich znaczenia, ujawniania i zabezpieczania. Podręcznik uzupełniono o ważne problemy etyki kryminalistycznej.
Książka do nabycia w księgarni internetowej wydawnictwa Difin www.ksiegarnia.difin.pl (w miarę możliwości www.ksiegarnia.difin.pl podlinkować http://www.ksiegarnia.difin.pl/prawo-podreczniki/47/kryminalistyka-zarys-systemu/2377) oraz w dobrych księgarniach.
Czytaj więcej (plik PDF)

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 796-911-300
e-mail: biuro@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 796-911-300
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: biuro@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa, 18 1020 1097 0000 7102 0107 4863
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064

Back to Top