Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu od nas na zawsze
 

insp. w st. spocz. Władysława Podboraczyńskiego


wieloletniego członka Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, byłego Naczelnika Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Żegnamy naszego Przyjaciela i Kolegę,
składamy szczere wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim

Koleżanki i koledzy
z Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 15 marca 2018 r. w Opolu na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Cmentarnej w Nowej Kaplicy.

Polish Forensic Association as an institution of public utility operates supporting the judiciary, the police and the prosecution. It performs and delivers judicial and extrajudicial opinions and documents in various fields and specialties of forensics and criminalistics, such as: expertise within the range of documents (study of manuscripts and technical research), physicochemical expertise, drugs and legal high designer drugs expertise, biological (including testing) expertise, computing expertise, phonoscopic expertise, fingerprinting & traseological expertise, mechanoscopic expertise, weapons and ballistics expertise, expertise of traffic accidents, audiovisual expertise, photographic & surveillance systems expertise, anthropological & anthroscopic expertise, variographic & polygraphic expertise and many others.
The Association provides forensic training & scientific research, popularises knowledge in the field of criminalistics and deals with aggrieved persons and victims of crime.
Activities of Polish Forensic Association contributes significantly to improve the security situation in the country and the development of effective methods of working against crime.
We hope that our renewed page will gain your interest. We would also like to invite you to visit us again and make use of our offer.Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 796-911-300
e-mail: biuro@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 796-911-300
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: biuro@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa, 18 1020 1097 0000 7102 0107 4863
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064

Back to Top